Năng lượng Mỏ (Khu vực)

3
Cổ phiếu
7483.887B
Giá trị vốn hóa thị trường
588.838K
Khối lượng
−0.27%
Thay đổi
+6.15%
Hiệu suất Tháng
+4.98%
Hiệu suất Năm
+6.98%
Hiệu suất YTD
          
2030 SAUDI ARABIA REFINERIES CO.
153.400.26%0.40Bán244.288K2.295B155.690.98
2222 SAUDI ARABIAN OIL CO.
37.400.27%0.10Sức mua mạnh7.817M7456.188B66800.00
2380 RABIGH REFINING AND PETROCHEMICAL CO.
30.806.21%1.80Sức mua mạnh14.993M25.404B31.100.93
Tải thêm