Năng lượng Mỏ (Khu vực)

2
Cổ phiếu
7319.122B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.040M
Khối lượng
−0.60%
Thay đổi
−9.08%
Hiệu suất Tháng
+0.62%
Hiệu suất Năm
+2.05%
Hiệu suất YTD
           
2222 SAUDI ARABIAN OIL CO.
33.20-0.60%-0.20Bán3.039M100889889.447300.607B12.482.6868493.00
2380 RABIGH REFINING AND PETROCHEMICAL CO.
11.08-2.12%-0.24Bán3.443M38148849.9618.515B6.841.66
Tải thêm