Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

3
Cổ phiếu
16.836B
Giá trị vốn hóa thị trường
209.130K
Khối lượng
−0.98%
Thay đổi
+10.79%
Hiệu suất Tháng
+23.89%
Hiệu suất Năm
+16.90%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
2081ALKHORAYEF WATER AND POWER TECHNOLOGIES CO
143.00SAR0.00%0.00SAR
Theo dõi
27.254K3.897M3.575BSAR31.894.48SAR
2381ARABIAN DRILLING CO.
138.40SAR−1.42%−2.00SAR
Mua
277.848K38.454M12.496BSAR4.419K
9528GAS ARABIAN SERVICES CO.
59.70SAR1.19%0.70SAR
Bán
1.098K65.551K932.2MSAR14.923.95SAR