Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

5
Cổ phiếu
11.228B
Giá trị vốn hóa thị trường
372.549K
Khối lượng
+0.68%
Thay đổi
+4.31%
Hiệu suất Tháng
+32.33%
Hiệu suất Năm
+6.22%
Hiệu suất YTD
           
2081 ALKHORAYEF WATER AND POWER TECHNOLOGIES CO.
107.60-1.28%-1.40Bán92.298K9931264.802.725B
2240 ZAMIL INDUSTRIAL INVESTMENT CO.
29.752.41%0.70Mua476.748K14183253.001.743B-0.08
3007 ZAHRAT AL WAHA FOR TRADING CO.
91.200.22%0.20Mua131.185K11964071.611.365B23.573.86
4130 AL-BAHA INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO.
34.650.73%0.25Bán130.089K4507584.11608.880M-1.79
4150 ARRIYADH DEVELOPMENT CO.
27.00-1.28%-0.35Mua594.230K16044210.004.862B11.912.30
Tải thêm