Khoáng sản phi năng lượng (Khu vực)

25
Cổ phiếu
183.579B
Giá trị vốn hóa thị trường
579.863K
Khối lượng
+0.66%
Thay đổi
+2.79%
Hiệu suất Tháng
+63.41%
Hiệu suất Năm
+57.75%
Hiệu suất YTD
          
1211 SAUDI ARABIAN MINING CO.
79.001.28%1.00Sức mua mạnh828.578K97.217B39.271.99
1301 UNITED WIRE FACTORIES CO.
37.95-0.13%-0.05Bán187.137K1.332B20.511.85
1302 BAWAN CO.
41.100.86%0.35Mua537.692K2.466B16.552.46
1320 SAUDI STEEL PIPE CO.
31.00-0.32%-0.10Bán151.283K1.567B-0.12
2040 SAUDI CERAMIC CO.
66.502.47%1.60Sức mua mạnh450.769K5.303B26.532.45
2090 NATIONAL GYPSUM CO.
50.10-0.79%-0.40Bán359.176K1.587B46.781.08
2160 SAUDI ARABIAN AMIANTIT CO.
24.60-0.40%-0.10Bán314.671K774.014M-8.77
2200 ARABIAN PIPES CO.
20.08-0.30%-0.06Bán482.292K803.200M-4.29
3001 HAIL CEMENT CO.
17.04-0.12%-0.02Bán880.280K1.668B19.260.89
3002 NAJRAN CEMENT CO.
21.200.19%0.04Bán476.180K3.604B16.011.32
3003 CITY CEMENT CO.
27.75-0.72%-0.20Sức bán mạnh387.576K3.885B17.671.58
3004 NORTHERN REGION CEMENT CO.
16.760.36%0.06Bán541.676K3.017B25.300.66
3005 UMM AL-QURA CEMENT CO.
29.750.00%0.00Bán243.015K1.636B15.201.96
3010 ARABIAN CEMENT CO.
42.950.23%0.10Bán211.693K4.295B18.412.33
3020 YAMAMA CEMENT CO.
32.40-0.46%-0.15Bán300.094K6.561B20.341.60
3030 SAUDI CEMENT CO.
63.800.00%0.00Mua140.232K9.761B2.86
3040 QASSIM CEMENT CO.
83.20-0.36%-0.30Bán133.809K7.488B17.714.71
3050 SOUTHERN PROVINCE CEMENT CO.
74.50-0.67%-0.50Bán186.018K10.430B18.724.01
3060 YANBU CEMENT CO.
42.650.12%0.05Bán104.237K6.717B25.171.69
3080 EASTERN PROVINCE CEMENT CO.
50.40-1.18%-0.60Bán56.779K4.334B2.60
3090 TABUK CEMENT CO.
21.22-0.09%-0.02Bán1.307M1.910B61.550.35
3091 AL JOUF CEMENT CO.
12.88-0.16%-0.02Bán1.408M1.842B-0.48
9512 RIYADH CEMENT CO.
37.800.40%0.15Mua117.508K4.536B17.442.16
9513 WATANI IRON STEEL CO.
69.800.00%0.00Bán20.243K845.278M
9514 MOHAMMED HASAN ALNAQOOL SONS CO.
160.60-4.40%-7.40Mua76.530K
Tải thêm