Khoáng sản phi năng lượng

Công ty Ả Rập Xê Út tham gia một lĩnh vực: khoáng sản phi năng lượng

Những Công ty Ả Rập Xê Út sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, khoáng sản phi năng lượng. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như SAUDI ARABIAN MINING CO., các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như UMM AL-QURA CEMENT CO. và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
1211SAUDI ARABIAN MINING CO.
165,761 B SAR44,65 SAR−0,56%870,964 K0,3977,010,58 SAR−71,71%0,00%
Bán
3020YAMAMA CEMENT CO.
6,986 B SAR34,60 SAR+0,29%95,635 K0,5622,831,52 SAR−30,03%2,90%
Mua
3030SAUDI CEMENT CO.
6,724 B SAR44,05 SAR+0,23%128,412 K1,3418,172,42 SAR−19,61%5,12%
Mua
3040QASSIM CEMENT CO.
6,236 B SAR56,4 SAR−0,00%79,56 K0,5131,481,79 SAR+0,55%4,61%
Bán
1322ALMASANE ALKOBRA MINING CO
5,824 B SAR65,6 SAR−0,46%625,249 K0,91151,610,43 SAR−68,68%2,77%
3050SOUTHERN PROVINCE CEMENT CO.
5,306 B SAR37,65 SAR−0,66%49,709 K0,5025,271,49 SAR−19,86%2,64%
Theo dõi
1321EAST PIPES INTEGRATED COMPANY FOR INDUSTRY
5,072 B SAR160,0 SAR−0,62%80,978 K0,500,62%
3060YANBU CEMENT CO.
4,331 B SAR27,55 SAR+0,18%106,944 K0,9734,110,81 SAR−44,08%2,73%
Mua
1320SAUDI STEEL PIPE CO.
3,604 B SAR70,9 SAR−0,56%403,295 K0,5116,164,39 SAR+385,38%1,04%
Bán Mạnh
33092RIYADH CEMENT CO.
2,998 B SAR24,92 SAR−0,24%828,68 K2,1615,841,57 SAR−10,81%6,20%
Theo dõi
3010ARABIAN CEMENT CO.
2,845 B SAR28,50 SAR+0,18%102,834 K1,2519,701,45 SAR−23,18%5,27%
Theo dõi
1302BAWAN CO.
2,835 B SAR46,95 SAR−0,63%216,393 K1,2021,562,18 SAR−11,13%3,17%
Theo dõi
3080EASTERN PROVINCE CEMENT CO.
2,829 B SAR33,40 SAR+1,52%92,315 K1,4913,682,44 SAR+23,56%4,86%
Theo dõi
44143AL TAISEER GROUP TALCO INDUSTRIAL CO.
2,784 B SAR68,7 SAR−1,29%3,804 M1,620,00%
3003CITY CEMENT CO.
2,772 B SAR19,70 SAR−0,51%61,243 K0,9028,730,69 SAR−23,47%4,04%
Mua
2200ARABIAN PIPES CO.
1,971 B SAR132,2 SAR+0,61%168,436 K1,1511,4211,57 SAR+388,82%0,00%
Sức mua mạnh
9523GROUP FIVE PIPE SAUDI CO
1,848 B SAR66,00 SAR0,00%30,762 K0,90197,130,33 SAR−73,30%0,00%
3004NORTHERN REGION CEMENT CO.
1,627 B SAR9,08 SAR+0,44%254,636 K1,5718,900,48 SAR−21,51%2,77%
Theo dõi
3002NAJRAN CEMENT CO.
1,527 B SAR8,99 SAR+0,11%932,217 K3,1024,650,36 SAR−48,09%5,57%
Theo dõi
2160SAUDI ARABIAN AMIANTIT CO.
1,181 B SAR26,65 SAR0,00%1,047 M0,555,514,83 SAR0,00%
3091AL JOUF CEMENT CO.
1,148 B SAR10,58 SAR+0,19%28,15 K0,4515,610,68 SAR+45,01%0,00%
Bán Mạnh
3090TABUK CEMENT CO.
1,093 B SAR12,22 SAR+0,66%106,989 K1,5466,590,18 SAR2,06%
Theo dõi
3005UMM AL-QURA CEMENT CO.
899,8 M SAR16,88 SAR+3,18%134,394 K1,0779,740,21 SAR−26,87%0,00%
Sức mua mạnh
2090NATIONAL GYPSUM CO.
770,767 M SAR24,98 SAR+2,63%458,724 K3,44147,200,17 SAR0,00%
99601MOHAMMED HADI AL RASHEED AND PARTNERS CO.
699,6 M SAR56,50 SAR−2,92%29,907 K0,8115,193,73 SAR0,00%
2220NATIONAL METAL MANUFACTURING AND CASTING CO.
594,012 M SAR16,72 SAR−0,36%66,543 K0,35−0,96 SAR+7,62%0,00%
99575MARBLE DESIGN CO.
532,8 M SAR88,75 SAR0,00%20 K9,6824,313,65 SAR3,83%
9513WATANI IRON STEEL CO
470,473 M SAR2,55 SAR−0,77%12,544 K0,21109,830,02 SAR−90,97%0,00%
99583UNITED MINING INDUSTRIES CO.
341,6 M SAR24,70 SAR+1,23%1,001 K0,175,74%
99566SAUDI LIME INDUSTRIES CO.
242,44 M SAR11,00 SAR−0,54%8,431 K1,3124,090,46 SAR0,00%
99599TAQAT MINERAL TRADING CO.
156 M SAR12,80 SAR+0,79%1,009 K0,17−1,19 SAR0,00%
9514MOHAMMED HASAN ALNAQOOL SONS CO.
118,9 M SAR41,5 SAR+1,22%2410,13−0,10 SAR−103,18%0,00%