Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

27
Cổ phiếu
494.443B
Giá trị vốn hóa thị trường
607.099K
Khối lượng
−0.71%
Thay đổi
+5.19%
Hiệu suất Tháng
−23.29%
Hiệu suất Năm
+4.59%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
1201TAKWEEN ADVANCED INDUSTRIES CO.
9.95SAR−0.30%−0.03SAR
Mua
101.225K1.007M948.1MSAR−0.38SAR
1202MIDDLE EAST PAPER CO.
32.15SAR−0.31%−0.10SAR
Bán
273.733K8.801M2.14BSAR6.325.11SAR
1210BASIC CHEMICAL INDUSTRIES CO.
36.90SAR1.23%0.45SAR
Mua
39.276K1.449M1.002BSAR16.372.23SAR
2001METHANOL CHEMICALS CO.
26.85SAR−0.19%−0.05SAR
Mua
413.175K11.094M1.814BSAR6.004.48SAR
2010SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP.
95.20SAR−0.21%−0.20SAR
Mua
354.066K33.707M286.2BSAR13.507.07SAR
2020SABIC AGRI-NUTRIENTS CO.
138.00SAR−1.29%−1.80SAR
Bán Mạnh
621.341K85.745M66.55BSAR6.2622.33SAR
2050SAVOLA GROUP
29.20SAR0.52%0.15SAR
Mua
42.394K1.238M15.502BSAR39.410.74SAR
2150THE NATIONAL COMPANY FOR GLASS INDUSTRIES
35.30SAR0.14%0.05SAR
Theo dõi
184.116K6.499M1.16BSAR11.113.17SAR
2170ALUJAIN CORP.
40.50SAR−1.22%−0.50SAR
Theo dõi
196.261K7.949M2.837BSAR1.8324.17SAR
2180FILING AND PACKING MATERIALS MANUFACTURING CO.
38.30SAR−0.13%−0.05SAR
Bán
92.741K3.552M441.025MSAR0.40SAR
2210NAMA CHEMICALS CO.
33.60SAR−0.15%−0.05SAR
Bán
169.933K5.71M785.882MSAR13.732.45SAR
2230SAUDI CHEMICAL CO.
27.10SAR1.12%0.30SAR
Mua
44.348K1.202M2.26BSAR0.60SAR
2250SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP
24.68SAR−1.12%−0.28SAR
Mua
380.951K9.402M18.84BSAR20.111.24SAR
2290YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO.
45.00SAR−0.99%−0.45SAR
Theo dõi
291.316K13.109M25.566BSAR30.241.50SAR
2300SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.
27.10SAR1.88%0.50SAR
Mua
303.692K8.23M896.42MSAR1.43SAR
2310SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO.
38.15SAR−0.13%−0.05SAR
Mua
371.741K14.182M28.013BSAR6.276.09SAR
2330ADVANCED PETROCHEMICAL CO.
47.45SAR−1.04%−0.50SAR
Mua
267.179K12.678M12.467BSAR26.931.78SAR
2350SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO.
13.32SAR−0.89%−0.12SAR
Bán
323.008K4.302M20.16BSAR−0.00SAR
3007ZAHRAT AL WAHA FOR TRADING CO.
35.20SAR0.57%0.20SAR
Mua
278.294K9.796M787.5MSAR25.541.37SAR
6020AL GASSIM INVESTMENT HOLDING CO.
23.10SAR0.09%0.02SAR
Mua
136.792K3.16M692.4MSAR−0.01SAR
6060ASH-SHARQIYAH DEVELOPMENT CO.
57.80SAR0.87%0.50SAR
Mua
56.228K3.25M429.75MSAR282.130.20SAR
6070AL-JOUF AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.
47.60SAR0.74%0.35SAR
Mua
47.822K2.276M1.418BSAR29.121.62SAR
6090JAZAN ENERGY AND DEVELOPMENT CO.
12.96SAR1.09%0.14SAR
Mua
350.553K4.543M641MSAR0.57SAR
9529RAOOM TRADING CO
114.00SAR0.00%0.00SAR
Mua
8912712.5MSAR
9531OBEIKAN GLASS CO.
86.50SAR−4.74%−4.30SAR
Bán
1.256K108.644K2.179BSAR
9539AQASEEM FACTORY FOR CHEMICALS AND PLASTICS CO.
49.70SAR0.20%0.10SAR
Bán
50024.85K
9552SAUDI TOP FOR TRADING CO.
113.00SAR0.00%0.00SAR
Mua
56063.28K