Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

25
Cổ phiếu
583.309B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.485M
Khối lượng
+2.91%
Thay đổi
−9.08%
Hiệu suất Tháng
+37.08%
Hiệu suất Năm
+31.03%
Hiệu suất YTD
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
           
1201 TAKWEEN ADVANCED INDUSTRIES CO.
17.062.77%0.46Bán880.389K15019435.461.577B
1202 MIDDLE EAST PAPER CO.
44.352.31%1.00Mua390.020K17297386.222.154B16.562.62
1210 BASIC CHEMICAL INDUSTRIES CO.
38.753.33%1.25Bán286.969K11120048.751.031B34.911.07
2001 METHANOL CHEMICALS CO.
34.653.43%1.15Bán2.051M71056412.602.260B15.022.23
2002 NATIONAL PETROCHEMICAL CO.
40.253.47%1.35Bán95.707K3852206.7518.672B13.252.94
2010 SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP.
111.402.77%3.00Bán1.554M173091983.20325.200B16.006.77
2020 SABIC AGRI-NUTRIENTS CO.
172.201.89%3.20Mua281.552K48483254.4080.450B29.455.74
2050 SAVOLA GROUP
32.252.22%0.70Bán747.632K24111132.0016.836B32.320.98
2150 THE NATIONAL COMPANY FOR GLASS INDUSTRIES
38.059.97%3.45Mua1.651M62824924.101.138B1.41
2170 ALUJAIN HOLDING CORP.
57.001.24%0.70Bán585.698K33384786.003.896B3.81
2180 FILING AND PACKING MATERIALS MANUFACTURING CO.
53.803.26%1.70Bán343.632K18487401.26599.150M-0.96
2210 NAMA CHEMICALS CO.
32.504.00%1.25Bán543.752K17671940.00729.831M-0.01
2230 SAUDI CHEMICAL CO.
33.801.20%0.40Bán135.914K4593893.062.816B53.250.63
2250 SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP
32.005.26%1.60Bán1.301M41621312.0013.680B10.952.78
2290 YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO.
65.902.49%1.60Bán269.558K17763872.7436.169B23.652.72
2300 SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.
49.001.66%0.80Bán387.863K19005287.00925.440M21.712.22
2310 SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO.
41.907.44%2.90Mua3.832M160546226.4628.600B10.973.56
2330 ADVANCED PETROCHEMICAL CO.
69.901.01%0.70Bán272.206K19027199.9414.980B17.973.85
2350 SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO.
17.623.40%0.58Bán6.456M113759254.8025.560B1.40
4061 ANAAM INTERNATIONAL HOLDING GROUP
79.003.40%2.60Bán250.232K19768328.00802.200M51.141.4976.00
6020 AL GASSIM INVESTMENT HOLDING CO.
24.684.93%1.16Mua662.205K16343219.40705.600M-0.21
6040 TABUK AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.
31.153.15%0.95Bán1.339M41703962.651.183B-2.13
6060 ASH-SHARQIYAH DEVELOPMENT CO.
86.104.11%3.40Mua365.483K31468085.57620.250M-0.57
6070 AL-JOUF AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.
58.504.46%2.50Bán1.003M58655551.501.680B285.420.20
6090 JAZAN ENERGY AND DEVELOPMENT CO.
21.382.39%0.50Bán670.807K14341852.991.044B79.730.26
Tải thêm