Công nghiệp Chế biến

Công ty Ả Rập Xê Út tham gia một lĩnh vực: công nghiệp chế biến

Những Công ty Ả Rập Xê Út sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, công nghiệp chế biến. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP., các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như SAUDI CHEMICAL CO. và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
2010SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP.
265.2 B SAR85.70 SAR−0.23%2.372 M0.78−0.92 SAR−116.77%3.85%
Mua
2020SABIC AGRI-NUTRIENTS CO.
57.981 B SAR119.00 SAR−1.16%997.941 K1.3315.487.69 SAR−63.54%4.93%
Mua
2050SAVOLA GROUP
28.016 B SAR52.50 SAR+0.96%562.591 K1.0831.091.69 SAR+21.42%1.26%
Theo dõi
2310SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO.
26.437 B SAR34.15 SAR−0.58%2.524 M0.7721.311.60 SAR−67.27%5.55%
Mua
2290YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO.
22.809 B SAR39.70 SAR0.00%1.068 M0.67−0.86 SAR−217.14%4.32%
Theo dõi
2250SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP
18.281 B SAR23.78 SAR+0.25%595.331 K0.44160.030.15 SAR−74.30%4.13%
Theo dõi
2350SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO.
15.09 B SAR9.80 SAR−0.71%2.453 M0.70−1.42 SAR−71.75%0.00%
Theo dõi
2330ADVANCED PETROCHEMICAL CO.
11.83 B SAR45.30 SAR+2.37%1.89 M1.4468.530.66 SAR−41.68%4.84%
Mua
2230SAUDI CHEMICAL CO.
6.164 B SAR8.19 SAR+7.62%26.76 M2.4937.760.22 SAR0.68%
22284MODERN MILLS FOR FOOD PRODUCTS CO.
4.959 B SAR59.50 SAR+0.68%1.705 M24.132.47 SAR0.00%
Mua
22283FIRST MILLING CO.
4.274 B SAR76.20 SAR+0.40%440.469 K0.6519.313.95 SAR+0.72%0.00%
Sức mua mạnh
1202MIDDLE EAST PAPER CO.
3.774 B SAR44.20 SAR+0.80%302.705 K0.37−1.20 SAR−129.76%2.00%
2170ALUJAIN CORP.
3.072 B SAR44.00 SAR+0.23%775.771 K0.81−1.81 SAR−211.72%0.00%
Sức mua mạnh
2300SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.
2.696 B SAR82.60 SAR+4.29%174.648 K0.4038.132.17 SAR+37.04%0.00%
Bán Mạnh
6070AL-JOUF AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.
1.674 B SAR55.10 SAR0.00%262.58 K1.2126.682.07 SAR+21.35%1.34%
99559BALADY POULTRY TRADING CO.
1.61 B SAR243.00 SAR+3.76%1570.091.63%
Sức mua mạnh
9531OBEIKAN GLASS CO.
1.488 B SAR45.50 SAR−1.09%1.899 M358.7921.522.11 SAR4.30%
2150THE NATIONAL COMPANY FOR GLASS INDUSTRIES
1.477 B SAR45.90 SAR−2.24%471.285 K0.9431.541.46 SAR−54.11%2.23%
2001METHANOL CHEMICALS CO.
1.182 B SAR17.60 SAR+1.27%497.073 K0.79−2.64 SAR−186.13%0.00%
Bán
1201TAKWEEN ADVANCED INDUSTRIES CO.
1.006 B SAR13.70 SAR+3.63%1.618 M1.05−3.86 SAR−40.54%0.00%
Bán Mạnh
1210BASIC CHEMICAL INDUSTRIES CO.
976.25 M SAR36.40 SAR+4.00%316.159 K2.47181.370.20 SAR−86.35%2.82%
3007ZAHRAT AL WAHA FOR TRADING CO.
951.75 M SAR44.45 SAR+4.59%179.991 K1.1129.531.51 SAR+115.23%1.42%
9529RAOOM TRADING CO
823.75 M SAR145.80 SAR−7.72%10.699 K0.8419.577.45 SAR2.28%
6090JAZAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO.
823 M SAR16.60 SAR+1.22%422.389 K0.93415.000.04 SAR−87.90%0.00%
2210NAMA CHEMICALS CO.
747.347 M SAR32.25 SAR+0.16%120.709 K0.65−6.48 SAR−511.82%0.00%
2180FILING AND PACKING MATERIALS MANUFACTURING CO.
601.45 M SAR55.00 SAR+2.23%334.103 K1.4351.141.08 SAR+26.25%0.00%
6060ASH-SHARQIYAH DEVELOPMENT CO.
570 M SAR19.06 SAR+2.03%188.222 K0.64−0.04 SAR+75.54%0.00%
6020AL GASSIM INVESTMENT HOLDING CO.
543.6 M SAR18.28 SAR+1.33%183.645 K0.74−0.22 SAR0.00%
99552SAUDI TOP FOR TRADING CO.
270 M SAR6.55 SAR−1.80%7.131 K0.5461.270.11 SAR−74.99%26.67%
99576PAPER HOME CO.
240.00 SAR−0.50%5005.81
9539AQASEEM FACTORY FOR CHEMICALS AND PLASTICS CO.
61.80 SAR−0.80%7.519 K1.330.00%