Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

12
Cổ phiếu
22.055B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.164M
Khối lượng
−0.78%
Thay đổi
+15.30%
Hiệu suất Tháng
−23.89%
Hiệu suất Năm
−15.75%
Hiệu suất YTD
           
1301 UNITED WIRE FACTORIES CO.
31.10-1.11%-0.35Mua123.114K3828845.401.104B1.66573.00
1303 ELECTRICAL INDUSTRIES CO.
26.00-0.19%-0.05Mua96.992K2521792.001.159B1.22
1304 AL YAMAMAH STEEL INDUSTRIES CO.
34.600.00%0.00Bán296.671K10264816.011.758B8.823.921192.00
1832 SADR LOGISTICS CO
52.40-0.95%-0.50Mua891.444K46711667.38925.750M0.09
2060 NATIONAL INDUSTRIALIZATION CO.
17.00-0.93%-0.16Mua1.993M33887511.0011.479B1.91
2140 AYYAN INVESTMENT CO.
18.30-0.22%-0.04Mua334.092K6113883.271.479B137.580.13
2320 AL-BABTAIN POWER AND TELECOMMUNICATION CO.
25.700.00%0.00Mua155.159K3987586.461.096B24.741.04
2360 SAUDI VITRIFIED CLAY PIPES CO.
56.20-0.71%-0.40Mua180.120K10122744.18849.000M-0.67
2370 MIDDLE EAST SPECIALIZED CABLES CO.
14.54-1.22%-0.18Theo dõi253.581K3687067.74588.800M-0.59
4141 AL-OMRAN INDUSTRIAL TRADING CO.
91.00-0.55%-0.50Mua55.404K5041764.00549.000M58.671.56
4230 RED SEA INTERNATIONAL CO.
34.60-2.12%-0.75Mua187.783K6497291.421.069B-4.11
9525 ALWASAIL INDUSTRIAL CO.
23.04-1.12%-0.26Bán54.833K1263352.37
Tải thêm