Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

5
Cổ phiếu
262.011B
Giá trị vốn hóa thị trường
770.450K
Khối lượng
+2.01%
Thay đổi
+1.01%
Hiệu suất Tháng
+34.17%
Hiệu suất Năm
+26.43%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
2080NATIONAL GAS AND INDUSTRIALIZATION CO.
58.20 SAR−1.19%76.104K0.314.365B SAR18.233.19 SAR+16.76%3.44%Công ty dịch vụ công cộng
2082ACWA POWER CO.
229.00 SAR+2.69%386.703K1.63167.422B SAR111.692.05 SAR+20.95%0.36%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
2083THE POWER AND WATER UTILITY COMPANY FOR JUBAIL AND YANBU
59.00 SAR+2.08%904.421K0.8314.75B SAR3.73%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
5110SAUDI ELECTRICITY CO.
18.06 SAR+0.67%1.641M1.7475.249B SAR16.141.12 SAR−7.55%3.88%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
9516NATURAL GAS DISTRIBUTION CO.
45.00 SAR+4.65%7280.49225M SAR1.11%Công ty dịch vụ công cộng