Hàng tiêu dùng không lâu bền

Các công ty Kuwait tham gia một lĩnh vực: hàng tiêu dùng không lâu bền

Những Các công ty Kuwait sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, hàng tiêu dùng không lâu bền. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như MEZZAN HOLDING CO, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như AL EID FOOD và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
MEZZANMEZZAN HOLDING CO
235.589 M KWD700 KWF−4.76%628.965 K1.0818.970.04 KWD1.63%
KBTKUWAIT BUSINESS TOWN REAL ESTATE
41.179 M KWD70.0 KWF−2.23%10.101 K0.0124.140.00 KWD−38.30%6.98%
ALEIDAL EID FOOD
34.256 M KWD181 KWF−1.63%708.682 K0.8611.910.02 KWD0.00%2.25%