Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Kuwait

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.
Khu vực
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Tài chính32.995 B KWD2.94%+1.38%13.739 M1077
Truyền thông3.181 B KWD8.07%+0.75%5.182 M13
Vận chuyển1.16 B KWD3.01%+6.32%49.721 M34
Công nghiệp Chế biến510.488 M KWD7.80%+0.78%838.937 K57
Dịch vụ Thương mại503.87 M KWD8.87%−0.18%88.398 K27
Dịch vụ Phân phối450.924 M KWD6.25%−0.07%250.571 K13
Sản xuất Chế tạo407.7 M KWD4.66%−1.29%433.188 K22
Hỗn hợp331.198 M KWD3.91%+0.66%1.719 M12
Dịch vụ Công nghiệp308.162 M KWD1.13%+2.82%311.583 K36
Hàng tiêu dùng không lâu bền306.441 M KWD2.70%+1.16%611.254 K23
Khoáng sản phi năng lượng260 M KWD5.80%+0.84%376.845 K24
Công ty dịch vụ công cộng226.043 M KWD3.33%+1.17%1.758 M22
Dịch vụ Khách hàng205.361 M KWD4.23%−0.42%217.177 K37
Năng lượng Mỏ133.835 M KWD5.86%+0.93%56.394 K22
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe78.969 M KWD1.42%+3.72%8.712 K11
Bán Lẻ36.88 M KWD+2.00%80.511 K22