Tài chính (Khu vực)

79
Cổ phiếu
30.440B
Giá trị vốn hóa thị trường
9.250M
Khối lượng
+0.19%
Thay đổi
+1.65%
Hiệu suất Tháng
−5.97%
Hiệu suất Năm
−3.99%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AAYANAAYAN LEASING AND INVESTMENT
170 KWF+0.59%13.418M1.63111.043M KWD8.670.02 KWD+83.18%4.41%Tài chính
AAYANREAAYAN REAL ESTATE CO KSCP
71.9 KWF+0.28%326.716K1.1131.379M KWD6.980.01 KWD+232.26%6.95%Tài chính
ABKAL AHLI BANK OF KUWAIT
214 KWF0.00%2.132M1.98505.14M KWD13.380.02 KWD3.47%Tài chính
AINSAL AHLEIA INSURANCE CO S.A.K.P.
583 KWF0.00%20.00126.229M KWD7.200.08 KWD+7.86%6.86%Tài chính
ALAFCOALAFCO AVIATION LEASE AND FINANCE CO KSCP
175 KWF−2.23%277.643K0.41166.616M KWD−0.04 KWD+11.47%0.00%Tài chính
ALDEERAAL DEERA HOLDING
268 KWF+6.77%5.234K0.2024.595M KWD20.000.01 KWD+0.75%0.00%Tài chính
ALIMTIAZAL IMTIAZ INVESTMENT GROUP
60.9 KWF+1.50%295.964K0.2363.178M KWD−0.01 KWD−205.88%0.00%Tài chính
ALMANARAL-MANAR FINANCING AND LEASING CO KSCP
55.5 KWF+0.54%30.3K0.3114.638M KWD10.280.01 KWD+14.89%5.41%Tài chính
ALMUTAHEDAHLI UNITED BANK - KUWAIT
253 KWF+0.40%1.834K0.02569.828M KWD17.570.01 KWD3.16%Tài chính
ALOLAFIRST INVESTMENT
39.7 KWF0.00%6.141K0.0217.705M KWD−0.06 KWD−6255.56%0.00%Tài chính
ALSAFATAL SAFAT INVESTMENT CO
104 KWF−1.89%4.945M0.8139.773M KWD22.130.00 KWD0.00%Tài chính
AMARAMAR FOR FINANCE AND LEASING
59.9 KWF−6.26%773.916K13.4011.694M KWD10.890.01 KWD−53.39%0.00%Tài chính
AQARAQAR REAL ESTATE INVESTMENTS
57.6 KWF−2.04%874.784K3.2812.187M KWD18.000.00 KWD−5.88%3.47%Tài chính
ARABRECAL ARABIYA REAL ESTATE CO KSC
66.4 KWF+1.22%18.252M2.3924.209M KWD5.980.01 KWD0.00%Tài chính
AREECAJIAL REAL ESTATE ENTERTAINMENT
250 KWF0.00%5.1K0.6950.787M KWD9.840.03 KWD+75.17%1.90%Tài chính
ARKANARKAN AL KUWAIT REAL ESTATE
76.5 KWF−0.13%14.35K0.3619.213M KWD7.84%Tài chính
ARZANARZAN FINANCIAL GROUP FOR FINANCING AND INVESTMENT
207 KWF+2.99%32.162M1.62171.081M KWD31.360.01 KWD−50.38%1.89%Tài chính
ASIYAASIYA CAPITAL INVESTMENTS CO
42.9 KWF+1.90%213.233K0.2035.025M KWD−0.02 KWD−242.00%0.00%Tài chính
BAYANINVBAYAN INVESTMENT HOLDING CO
42.0 KWF0.00%1030.008.346M KWD−0.03 KWD−401.89%61.38%Tài chính
BOUBYANBOUBYAN BANK
581 KWF0.00%1.456M0.762.302B KWD36.540.02 KWD0.97%Tài chính
Theo dõi
BOURSABOURSA KUWAIT SECURITIES CO KPSC
1699 KWF−0.64%85.13K0.58341.118M KWD21.980.08 KWD−19.56%5.00%Tài chính
Theo dõi
BURGBURGAN BANK
167 KWF−0.60%5.507M0.94575.605M KWD17.400.01 KWD4.56%Tài chính
Theo dõi
CBKCOMMERCIAL BANK OF KUWAIT
509 KWF0.00%1.915M0.441.009B KWD7.330.07 KWD7.27%Tài chính
Theo dõi
COASTCOAST INVESTMENT AND DEVELOPMENT
71.2 KWF−1.39%2.887M1.0733.11M KWD20.940.00 KWD+6.25%7.02%Tài chính
DALQANDALQAN REAL ESTATE CO K.S.C
139 KWF−0.71%272.015K2.708.582M KWD44.840.00 KWD+181.82%2.07%Tài chính
EKHOLDINGEGYPT KUWAIT HOLDING
251 KWF+0.40%113K0.12188.179M KWD14.01%Tài chính
Sức mua mạnh
EKTTITABEKTTITAB HOLDING
18.0 KWF0.00%216.485K0.325.735M KWD0.00 KWD+100.00%0.00%Tài chính
EMIRATESKUWAIT EMIRATES HOLDING CO KSCP
32.1 KWF−4.75%3.424K1.905.658M KWD1.170.03 KWD+334.92%0.00%Tài chính
ERESCOAL ENMAA REAL ESTATE
49.8 KWF−0.99%31.785K0.8822.437M KWD21.650.00 KWD0.00%Tài chính
FACILCOMMERCIAL FACILITIES CO S.A.K
157 KWF−0.63%441.093K6.3879.728M KWD10.330.02 KWD−24.75%10.19%Tài chính
FIRSTDUBAIFIRST DUBAI FOR REAL ESTATE DEVELOPMENT
36.4 KWF+0.28%98.338K0.2126.736M KWD−0.00 KWD−286.36%0.00%Tài chính
FTIFIRST TAKAFUL INSURANCE
61.0 KWF+7.02%1.5K0.166.503M KWD−0.00 KWD−300.00%0.00%Tài chính
GBKGULF BANK KSCP
260 KWF+1.56%12.773M1.45931.952M KWD12.750.02 KWD3.47%Tài chính
Sức mua mạnh
GFHGFH FINANCIAL GROUP BSC
75.5 KWF−1.18%2.06M0.99286.416M KWD8.300.01 KWD6.46%Tài chính
Sức mua mạnh
GIHGULF INVESTMENT HOUSE
358 KWF0.00%1950.00145.525M KWD62.810.01 KWD+2750.00%0.00%Tài chính
GINSGULF INSURANCE GROUP
1850 KWF+1.65%10.00524.939M KWD14.390.13 KWD+27.83%2.92%Tài chính
IFAINTERNATIONAL FINANCIAL ADVISORS HOLDING
302 KWF+1.68%12.291M0.6075.283M KWD5.620.05 KWD+343.80%0.00%Tài chính
IFAHRIFA HOTELS AND RESORTS
634 KWF+0.79%1.392M0.60116.073M KWD10.820.06 KWD+120.30%0.00%Tài chính
INJAZZATINJAZZAT REAL ESTATE DEVELOPMENT
86.9 KWF−0.11%11K0.0127.944M KWD10.220.01 KWD−30.33%5.75%Tài chính
INOVESTINOVEST BSC
89.7 KWF+0.11%788.56K1.1826.655M KWD0.00%Tài chính
INTEGRATEDINTEGRATED HOLDING CO KSC
480 KWF−2.04%847.138K1.10121.44M KWD33.800.01 KWD−7.79%3.13%Tài chính
Sức mua mạnh
KAMCOKAMCO INVESTMENT
84.7 KWF−0.12%55.357K0.1228.996M KWD105.870.00 KWD−95.38%11.81%Tài chính
KFHKUWAIT FINANCE HOUSE
701 KWF+0.57%20.823M3.1310.295B KWD17.790.04 KWD3.37%Tài chính
Bán
KFICKFIC INVEST K.S.C.P
68.2 KWF−2.29%17.488K0.0321.063M KWD−0.00 KWD−109.09%0.00%Tài chính
KIBKUWAIT INTERNATIONAL BANK
146 KWF−0.68%3.772M1.36224.926M KWD15.370.01 KWD2.50%Tài chính
Bán
KINSKUWAIT INSURANCE CO S.A.K
456 KWF+0.22%1.001K0.1884.269M KWD2.250.20 KWD+202.08%8.77%Tài chính
KMEFICKUWAIT AND MIDDLE EAST FINANCIAL INVESTMENT
85.0 KWF+1.31%10K14.7618.7M KWD−0.01 KWD−297.01%8.24%Tài chính
KPROJKUWAIT PROJECTS HOLDING
117 KWF−1.68%4.552M0.59561.734M KWD16.960.01 KWD0.00%Tài chính
KREKUWAIT REAL ESTATE CO KSC
204 KWF+0.99%15.374M1.14220.315M KWD16.450.01 KWD+87.88%1.39%Tài chính
MABANEEMABANEE CO K.P.S.C
820 KWF+0.37%547.95K0.531.079B KWD17.260.05 KWD+4.17%1.52%Tài chính
Sức mua mạnh
MADARAL MADAR INVESTMENT CO KSC
89.0 KWF+9.20%9.969K3.3718.425M KWD148.330.00 KWD−70.00%0.00%Tài chính
MANAZELMANAZEL HOLDING
28.1 KWF−2.09%2.445M0.8512.095M KWD281.000.00 KWD−96.88%0.00%Tài chính
MARAKEZREAL ESTATE TRADE CENTERS
44.3 KWF+1.84%58.92K0.346.147M KWD44.300.00 KWD−99.91%0.00%Tài chính
MARKAZKUWAIT FINANCIAL CENTRE
99.8 KWF−0.10%10K0.0350.124M KWD16.360.01 KWD+125.93%5.01%Tài chính
MASAKENAL MASAKEN INTERNATIONAL REAL ESTATE DEVELOPMENT
26.7 KWF+2.30%321.708K0.502.626M KWD66.750.00 KWD0.00%Tài chính
MASSALEHAL MASSALEH REAL ESTATE CO K.S.C
29.7 KWF+10.00%5.001K0.156.999M KWD22.850.00 KWD0.00%Tài chính
MAZAYAAL MAZAYA HOLDING
72.4 KWF+0.14%3.358M1.7035.797M KWD−0.07 KWD−4464.71%0.00%Tài chính
MUBARRADMUBARRAD TRANSPORT
81.0 KWF+0.62%9.418K0.1613.922M KWD10.800.01 KWD−21.05%6.17%Tài chính
MUNSHAATMUNSHAAT REAL ESTATE PROJECTS
150 KWF−1.96%827.408K0.4148.3M KWD3.990.04 KWD+210.74%0.00%Tài chính
NBKNATIONAL BANK OF KUWAIT
878 KWF−0.23%3.728M0.886.962B KWD12.950.07 KWD3.85%Tài chính
Theo dõi
NINDNATIONAL INDUSTRIES GROUP HOLDING
190 KWF−1.55%2.748M0.97430.468M KWD17.430.01 KWD−42.33%2.51%Tài chính
NINVNATIONAL INVESTMENTS CO
227 KWF+1.79%2.9M0.87178.55M KWD73.230.00 KWD−77.21%12.33%Tài chính
NOORNOOR FINANCIAL INVESTMENT CO
209 KWF+2.96%1.728M3.66106.73M KWD3.150.07 KWD+100.30%2.39%Tài chính
NRENATIONAL REAL ESTATE CO K.S.C
67.0 KWF−1.03%350.644K0.26121M KWD24.810.00 KWD0.00%Tài chính
OSOSOSOS HOLDING GROUP CO
71.0 KWF−0.28%210.732K1.507.455M KWD8.660.01 KWD−28.70%11.27%Tài chính
OSOULOSOUL INVESTMENT
91.5 KWF+1.67%8K4.4011.152M KWD22.320.00 KWD+28.13%6.56%Tài chính
QICUMM AL QAIWAIN GENERAL INVESTMENT CO PSC
95.0 KWF0.00%22.784K0.8632.287M KWD11.770.01 KWD−48.24%5.66%Tài chính
RASIYATRASIYAT HOLDING COMPANY K.P.S.C
238 KWF+2.59%1.937M0.6735.7M KWD70.000.00 KWD+580.00%0.00%Tài chính
SANAMSANAM REAL ESTATE
159 KWF−0.63%872.989K0.1315.761M KWD−0.02 KWD−1361.54%0.00%Tài chính
SECHTHE SECURITIES HOUSE K.S.C
51.5 KWF−2.65%212.826K0.7321.373M KWD0.00%Tài chính
SRESALHIA REAL ESTATE
427 KWF−1.16%776.924K1.11233.929M KWD16.110.03 KWD−7.67%3.35%Tài chính
TAAMEERTAAMEER REAL ESTATE INVESTMENT
13.2 KWF0.00%265.833K0.393.041M KWD0.00%Tài chính
TAMTAMDEEN REAL ESTATE CO KSC
357 KWF+2.59%1K0.03143.395M KWD9.060.04 KWD−5.97%3.36%Tài chính
TIJARATIJARA AND REAL ESTATE INVESTMENT
56.0 KWF+0.54%278.594K0.6020.72M KWD15.560.00 KWD−45.45%7.14%Tài chính
UPACUNITED PROJECTS CO FOR AVIATION SERVICES
184 KWF+1.10%2.723K0.3569.492M KWD26.290.01 KWD+52.17%0.00%Tài chính
URCUNITED REAL ESTATE K.S.C
48.8 KWF−0.20%370.706K0.7464.264M KWD0.00 KWD−100.00%0.00%Tài chính
WARBABANKWARBA BANK
176 KWF−1.12%686.603K0.60362.56M KWD24.440.01 KWD1.61%Tài chính
Bán
WETHAQWETHAQ TAKAFUL INSURANCE
24.0 KWF+3.45%500.002.635M KWD40.000.00 KWD−64.71%0.00%Tài chính
WINSREWARBA INSURANCE AND REINSURANCE CO K.S.C.P
100.8 KWF+1.82%74.308K2.4624.636M KWD5.170.02 KWD+182.61%3.98%Tài chính