Công nghiệp Chế biến

Các công ty Kuwait tham gia một lĩnh vực: công nghiệp chế biến

Những Các công ty Kuwait sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, công nghiệp chế biến. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như BOUBYAN PETROCHEMICAL CO KSCP, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như LIVESTOCK TRANSPORT AND TRADING CO KSC và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
BPCCBOUBYAN PETROCHEMICAL CO KSCP
317.561 M KWD609 KWF0.00%220.575 K0.2612.740.05 KWD−51.42%9.85%
Sức mua mạnh
ALKOUTAL KOUT INDUSTRIAL PROJECTS
77.391 M KWD767 KWF0.00%1.303 K0.389.600.08 KWD−19.13%6.52%
NCCINATIONAL CONSUMER HOLDING CO
32.1 M KWD106 KWF−0.93%1.949 M2.6424.090.00 KWD0.00%
NIHNATIONAL INTERNATIONAL HOLDING K.S.C
22.64 M KWD104 KWF+0.97%2 M0.8910.200.01 KWD+30.77%4.81%
CATTLLIVESTOCK TRANSPORT AND TRADING CO KSC
21.131 M KWD108.0 KWF+6.93%72.868 K1.90180.000.00 KWD0.00%
SPECSPECIALITIES GROUP HOLDING
18.403 M KWD108 KWF0.00%124.012 K0.309.150.01 KWD−2.48%6.17%
PAPERSHUAIBA INDUSTRIAL
17.267 M KWD174 KWF0.00%90.155 K1.5212.000.01 KWD+6.62%6.90%