Vận chuyển

Các công ty Kuwait tham gia một lĩnh vực: vận chuyển

Những Các công ty Kuwait sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, vận chuyển. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như AGILITY PUBLIC WAREHOUSING, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như JASSIM TRANSPORT AND STEVEDORING CO KSCC và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
AGLTYAGILITY PUBLIC WAREHOUSING
1.418 B KWD556 KWF−5.92%26.194 M2.2217.000.03 KWD+22.01%0.00%
JAZEERAJAZEERA AIRWAYS CO K.S.C.P
259.82 M KWD1181 KWF−0.42%208.41 K0.7942.330.03 KWD−69.44%6.60%
Theo dõi
JTCJASSIM TRANSPORT AND STEVEDORING CO KSCC
56.25 M KWD375 KWF0.00%2000.009.350.04 KWD+37.33%4.80%
KGLKUWAIT AND GULF LINK TRANSPORT
12.508 M KWD45.4 KWF−0.22%23.786 K0.08−0.05 KWD−939.06%0.00%