Dịch vụ Phân phối (Khu vực)

1
Cổ phiếu
73.470M
Giá trị vốn hóa thị trường
48
Khối lượng
0%
Thay đổi
−2.00%
Hiệu suất Tháng
−16.24%
Hiệu suất Năm
−2.00%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
BAL1RAMBER LATVIJAS BALZAMS
9.80EUR0.00%0.00EUR
Bán
4847073.47MEUR15.240.64EUR