Công nghệ Điện tử (Khu vực)

2
Cổ phiếu
55.318M
Giá trị vốn hóa thị trường
287
Khối lượng
−0.07%
Thay đổi
+10.08%
Hiệu suất Tháng
+8.11%
Hiệu suất Năm
+10.08%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
HMX1RHANSAMATRIX
8.00EUR14.61%1.02EUR
Sức mua mạnh
3.527K28.216K12.807MEUR−0.99EUR
SAF1RSAF TEHNIKA
14.20EUR−0.70%−0.10EUR
Mua
3595.098K42.474MEUR6.062.36EUR247