Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

2
Cổ phiếu
1.695M
Giá trị vốn hóa thị trường
1.332K
Khối lượng
+3.49%
Thay đổi
−0.62%
Hiệu suất Tháng
−14.30%
Hiệu suất Năm
−6.08%
Hiệu suất YTD
           
DPK1R DITTON PIEVADKEZU RUPNICA
0.155.44%0.01Bán2.010K311.551.088M5.740.03
RKB1R RIGAS KUGU BUVETAVA
0.050.00%0.00Mua1166.03606.950K
Tải thêm