Khách hàng Lâu năm (Khu vực)

2
Cổ phiếu
36.443M
Giá trị vốn hóa thị trường
37
Khối lượng
+2.80%
Thay đổi
+3.88%
Hiệu suất Tháng
−13.00%
Hiệu suất Năm
+6.44%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
SNG1LSNAIGE
0.140EUR−3.45%−0.005EUR
Theo dõi
216305.547MEUR−0.13EUR539
VBL1LVILNIAUS BALDAI
7.95EUR3.92%0.30EUR
Mua
54030.896MEUR10.570.72EUR700