Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Lithuania

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
91.548M14.9219.05%40011
1.145B5.090.51%20.130K11
38.075M-2.13%1122
296.779M1.980.90%79225
30.213M0.00-0.26%80212
12.825M4.62-2.99%911
413.853M5.350.08%20.820K34
122.407M0.00-0.31%8.650K22
145.368M5.281.63%1311
389.050M1.69-0.22%12.907K34
107.543M25.710.00%5.775K11
32.873M0.00%24911
1.953B5.291.11%2.555K34
Tải thêm