Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Lithuania

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.
Khu vực
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Công ty dịch vụ công cộng1.92 B EUR7.58%−0.12%7.892 K34
Truyền thông929.268 M EUR5.64%0.00%4.709 K11
Tài chính667.761 M EUR5.16%+0.07%85.115 K45
Công nghiệp Chế biến393.189 M EUR3.44%−0.12%4.245 K23
Hàng tiêu dùng không lâu bền311.954 M EUR5.51%+0.88%21625
Bán Lẻ151.5 M EUR8.76%0.00%1.353 K11
Dịch vụ Công nghiệp94.341 M EUR5.28%−0.17%66122
Khách hàng Lâu năm40.048 M EUR+5.14%7222
Dịch vụ Công nghệ31.169 M EUR+2.40%39111
Dịch vụ Khách hàng18.034 M EUR0.00%+3.13%3.734 K12
Dịch vụ Phân phối15.785 M EUR3.75%+1.25%111