Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Lithuania

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

Khu vực
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại43.052M EUR0.00%1811
Truyền thông1.127B EUR3.10%0.00%5.797K11
Khách hàng Lâu năm29.051M EUR0.27%17422
Hàng tiêu dùng không lâu bền282.583M EUR2.98%−0.04%54425
Dịch vụ Khách hàng25.373M EUR0.00%−0.62%48812
Dịch vụ Phân phối15.785M EUR3.75%0.00%12811
Tài chính553.903M EUR3.09%0.45%36.919K45
Dịch vụ Công nghiệp96.709M EUR−0.36%2.396K22
Công nghiệp Chế biến426.352M EUR2.72%0.38%164.16K23
Bán Lẻ140.442M EUR11.02%−0.20%66.565K11
Dịch vụ Công nghệ25.325M EUR−0.95%52811
Công ty dịch vụ công cộng2.068B EUR5.02%0.12%2.311K34