Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

2
Cổ phiếu
30.767M
Giá trị vốn hóa thị trường
3.149K
Khối lượng
+0.23%
Thay đổi
−5.95%
Hiệu suất Tháng
+46.30%
Hiệu suất Năm
+34.35%
Hiệu suất YTD
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
           
K2LT K2 LT
33.805.62%1.80Sức mua mạnh842839.20
NTU1L NOVATURAS
3.940.05%0.00Bán3.559K14033.1430.767M-0.03119.00
Tải thêm