Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

2
Cổ phiếu
24.362M
Giá trị vốn hóa thị trường
18.628K
Khối lượng
+1.64%
Thay đổi
+7.23%
Hiệu suất Tháng
−16.79%
Hiệu suất Năm
+7.60%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
K2LTK2 LT
27.0EUR0.00%0.0EUR
Theo dõi
127
NTU1LNOVATURAS
3.1205EUR1.64%0.0505EUR
Sức mua mạnh
18.628K58.129K24.362MEUR