Dịch vụ Phân phối (Khu vực)

1
Cổ phiếu
15.785M
Giá trị vốn hóa thị trường
1
Khối lượng
−0.57%
Thay đổi
0%
Hiệu suất Tháng
+2.35%
Hiệu suất Năm
+7.41%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
EWA1LEAST WEST AGRO
17.4 EUR−0.57%10.0515.785M EUR5.093.42 EUR+62.66%9.71%Dịch vụ Phân phối