Tài chính (Khu vực)

4
Cổ phiếu
500.728M
Giá trị vốn hóa thị trường
105.783K
Khối lượng
−0.53%
Thay đổi
−2.83%
Hiệu suất Tháng
+48.63%
Hiệu suất Năm
+46.36%
Hiệu suất YTD
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
           
INL1L INVL BALTIC FARMLAND
7.300.69%0.05Mua536.5023.407M25.090.292.00
INR1L INVL BALTIC REAL ESTATE
2.301.32%0.03Mua238547.4018.071M9.00
NEOFI NEO FINANCE
2.780.00%0.00Mua100278.0010.782M255.050.01
SAB1L SIAULIU BANKAS
0.750.40%0.00Bán610.889K455723.19445.829M8.420.09756.00
Tải thêm