Tài chính (Khu vực)

6
Cổ phiếu
1.007B
Giá trị vốn hóa thị trường
999.197K
Khối lượng
−0.70%
Thay đổi
+5.41%
Hiệu suất Tháng
−0.12%
Hiệu suất Năm
−1.47%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
INL1LINVL BALTIC FARMLAND
7.00 EUR−2.10%70.0623.084M EUR13.270.53 EUR+82.53%2.10%Tài chính
INR1LINVL BALTIC REAL ESTATE
2.00 EUR−0.99%6103.6916.081M EUR6.160.32 EUR−21.58%4.46%Tài chính
IVL1LINVALDA INVL
10.5 EUR−2.78%7541.38129.651M EUR4.482.34 EUR+22.20%0.00%Tài chính
NEOFINEO FINANCE
2.40 EUR+1.69%200.129.917M EUR0.00%Tài chính
SAB1LSIAULIU BANKAS
0.685 EUR−0.72%156.911K0.39414.027M EUR4.900.14 EUR3.84%Tài chính
Sức mua mạnh
SAB1LOS5SIAULIU BANKAS
0.660 USD2.273M414.027M EUR4.470.14 EUR3.84%Tài chính
Sức mua mạnh