Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

4
Cổ phiếu
1.944B
Giá trị vốn hóa thị trường
25.357K
Khối lượng
−1.07%
Thay đổi
−4.33%
Hiệu suất Tháng
−4.07%
Hiệu suất Năm
−2.61%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AMG1LAMBER GRID
1.15 EUR−0.86%990.20206.924M EUR10.250.11 EUR+9.57%5.83%Công ty dịch vụ công cộng
IGN1LIGNITIS GRUPE
18.74 EUR−1.37%35.483K2.561.375B EUR6.67%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
KNR1LKAUNO ENERGIJA
0.910 EUR−1.09%480.2818.429M EUR4.850.19 EUR7.62%Công ty dịch vụ công cộng
LGD1LLITGRID
0.680 EUR0.00%1.347K1.56342.945M EUR9.180.07 EUR0.00%Công ty dịch vụ công cộng