Dịch vụ Khách hàng

Các công ty Luxembourg tham gia một lĩnh vực: dịch vụ khách hàng

Những Các công ty Luxembourg sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, dịch vụ khách hàng. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như RTLGroup, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như Prosiebensat1Me và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
RTLLRTLGroup
4,658 B EUR29,95 EUR−2,12%00,009,923,02 EUR−64,10%7,77%
Theo dõi
PRO7Prosiebensat1Me
1,581 B EUR7,050 EUR−2,08%0−0,43 EUR−78,04%0,72%
Theo dõi