Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Luxembourg

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.
Khu vực
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Công nghệ Điện tử638.317 B EUR1.69%−0.12%3631
Năng lượng Mỏ219.223 B EUR0.26%−0.57%011
Khoáng sản phi năng lượng214.452 B EUR0.87%+0.53%0315
Tài chính211.723 B EUR1.97%+0.02%14936
Khách hàng Lâu năm173.014 B EUR4.96%+1.06%014
Hàng tiêu dùng không lâu bền64.897 B EUR2.00%+0.90%012
Dịch vụ Công nghiệp54.143 B EUR1.30%+0.47%011
Sản xuất Chế tạo51.194 B EUR1.18%−1.31%047
Công ty dịch vụ công cộng48.937 B EUR4.13%−0.12%115
Công nghệ Sức khỏe31.584 B EUR0.61%−0.05%027
Dịch vụ Phân phối11.573 B EUR0.92%−1.88%013
Dịch vụ Thương mại6.577 B EUR−3.12%012
Dịch vụ Khách hàng6.029 B EUR6.19%+1.48%11222
Công nghiệp Chế biến2.348 B EUR3.76%+0.94%10745
Truyền thông2.078 B EUR8.92%+1.22%1511
Dịch vụ Công nghệ1.252 B EUR+0.75%012
Bán Lẻ60.738 M EUR2.50%0.00%111
Hỗn hợp189