Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Luxembourg

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

Khu vực
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại7.692B EUR0.00%012
Truyền thông2.448B EUR7.62%0.54%011
Khách hàng Lâu năm117.45B EUR4.40%2.06%025
Hàng tiêu dùng không lâu bền77.903B EUR2.42%−0.80%023
Dịch vụ Khách hàng7.599B EUR8.29%−0.89%012
Dịch vụ Phân phối5.018B EUR2.63%−0.33%012
Công nghệ Điện tử519.712B EUR2.18%−0.38%0528
Năng lượng Mỏ188.2B EUR0.28%0.67%011
Tài chính180.351B EUR3.22%1.19%71038
Công nghệ Sức khỏe25.947B EUR0.73%0.33%027
Dịch vụ Công nghiệp35.6B EUR0.83%0.74%011
Hỗn hợp185
Khoáng sản phi năng lượng167.766B EUR1.41%0.23%0314
Công nghiệp Chế biến2.372B EUR3.44%2.94%1.47K56
Sản xuất Chế tạo66.499B EUR0.87%0.27%049
Bán Lẻ672.605M EUR0.99%1.50%022
Dịch vụ Công nghệ1.514B EUR0.63%012
Công ty dịch vụ công cộng41.957B EUR8.22%0.21%013