Công nghệ Điện tử

Các công ty Luxembourg tham gia một lĩnh vực: công nghệ điện tử

Những Các công ty Luxembourg sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, công nghệ điện tử. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như SamsungElec GDS, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như BizlinkHolding Reg S GDS và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
SMSELSamsungElec GDS
Chứng chỉ lưu ký
367,912 B EUR1.196 USD−2,85%021,7650,88 EUR−56,03%1,88%
HYNSESKhynixInc. 05 GDS
Chứng chỉ lưu ký
94,913 B EUR151 USD−1,95%00,00−4,71 EUR−99,78%0,42%
QUNCPQuantaComputer
Chứng chỉ lưu ký
32,167 B EUR45,2 USD−0,88%024,311,72 EUR+54,44%2,42%
DELECDeltaElectronI
Chứng chỉ lưu ký
29,122 B EUR61,0 USD−0,81%031,011,82 EUR−6,97%1,24%
ACMR1AsustekComputer Rule 144A GDS
Chứng chỉ lưu ký
10,049 B EUR73,5 USD−2,65%014,984,55 EUR+720,32%2,55%
Mua
ACMRSAsustekComputer Reg S GDS
Chứng chỉ lưu ký
10,049 B EUR73,5 USD−2,65%014,984,55 EUR+720,32%2,55%
Mua
YAGEAYageo 20 144A GDS
Chứng chỉ lưu ký
9,022 B EUR117,0 USD−4,10%017,586,17 EUR−15,12%2,07%
Mua
YAGEOYageo RegS GDR
Chứng chỉ lưu ký
9,022 B EUR117,0 USD−4,10%017,586,17 EUR−15,12%2,07%
Mua
EINKHEInkHoldings
Chứng chỉ lưu ký
8,425 B EUR80,0 USD−1,23%039,181,89 EUR−30,01%1,37%
PGRGSPegatron Reg S GDS
Chứng chỉ lưu ký
7,933 B EUR16,2 USD−0,61%017,150,88 EUR−5,73%2,86%
RTKSMRealtekSemicond
Chứng chỉ lưu ký
7,695 B EUR65,0 USD−2,26%025,142,40 EUR−20,60%4,05%
ALCHPAlchipTe GDS RegS
Chứng chỉ lưu ký
6,049 B EUR83,0 USD−4,05%050,851,51 EUR+88,67%0,47%
ALCHAAlchipTe GDS 144A
Chứng chỉ lưu ký
6,049 B EUR83,0 USD−4,05%050,851,51 EUR+88,67%0,47%
COMELCompalElec
Chứng chỉ lưu ký
4,114 B EUR5,10 USD−3,77%017,170,28 EUR+20,78%2,68%
PWRCTPowertechTechno
Chứng chỉ lưu ký
3,947 B EUR11,40 USD−4,20%015,680,67 EUR+8,72%2,84%
AASMTSAsmeTech GDS RegS
Chứng chỉ lưu ký
3,755 B EUR54,58 USD−2,33%0
AASMTAAsmeTech GDS 144A
Chứng chỉ lưu ký
3,755 B EUR54,58 USD−2,33%0
SIAMSSinoAmSiliconPr
Chứng chỉ lưu ký
3,706 B EUR6,86 USD−2,84%013,580,47 EUR−8,62%
QISDAQISDA Corp
Chứng chỉ lưu ký
2,136 B EUR5,90 USD−1,67%025,050,22 EUR−64,57%3,85%
Theo dõi
BZLHBizlinkHolding Reg S GDS
Chứng chỉ lưu ký
1,906 B EUR12,00 USD+0,84%028,060,40 EUR−44,00%0,00%
US6990022005ParadeTechnolog Reg S GDS
Chứng chỉ lưu ký
1,873 B EUR25,2 USD−3,08%028,070,83 EUR−39,40%1,12%
US6990021015ParadeTechnolog Rule 144A GDS
Chứng chỉ lưu ký
1,873 B EUR25,2 USD−3,08%028,070,83 EUR−39,40%0,00%
APMTApMeTeCo GDS RegS
Chứng chỉ lưu ký
1,658 B EUR22,2 USD−1,77%032,510,63 EUR+15,63%1,54%
HTCCOHTC Corporation
Chứng chỉ lưu ký
1,055 B EUR5,50 USD−2,65%0−0,51 EUR+0,72%0,00%
Theo dõi
HADISHannstarDisplay GDS
Chứng chỉ lưu ký
769,368 M EUR5,90 USD−1,67%0−1,02 EUR−58,06%0,00%
PNJSPanJit GDS RegS GD
Chứng chỉ lưu ký
645,183 M EUR1,84 USD−4,17%025,910,07 EUR−34,29%4,98%
PNJAPanJit GDS 144A GD
Chứng chỉ lưu ký
645,183 M EUR1,84 USD−4,17%025,910,07 EUR−34,29%4,98%
GISHSGISHolding Reg S GDS
Chứng chỉ lưu ký
643,81 M EUR2,06 USD−3,74%0−0,13 EUR−176,37%5,16%
GISHAGISHolding Rule 144A GDS
Chứng chỉ lưu ký
643,81 M EUR2,06 USD−3,74%0−0,13 EUR−176,37%5,16%
UREENUtdRenewEnergy Reg S GDS
Chứng chỉ lưu ký
628,497 M EUR2,10 USD−0,94%0−0,38 EUR−1.069,60%0,45%
GCSHGCSHol GDS RegS GD
Chứng chỉ lưu ký
120,037 M EUR5,90 USD−4,07%0−0,19 EUR+36,14%0,00%