Tài chính

Các công ty Luxembourg tham gia một lĩnh vực: tài chính

Những Các công ty Luxembourg sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, tài chính. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như FubonFinHldg Reg S GDS, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như OTPBankNyrt và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
US3595154002FubonFinHldg Reg S GDS
Chứng chỉ lưu ký
33,571 B EUR28,0 USD−0,71%014,441,80 EUR+482,49%1,25%
US3595153012FubonFinHldg Rule 144A GDS
Chứng chỉ lưu ký
33,571 B EUR28,0 USD−0,71%014,441,80 EUR+482,49%1,19%
CATFHCathayFinHldg GDS
Chứng chỉ lưu ký
26,986 B EUR20,0 USD0,00%011,671,59 EUR+726,47%1,39%
Mua
DE000A1ML7J1Vonovia
23,402 B EUR28,16 EUR−0,98%0−4,93 EUR−50,05%3,16%
Mua
ESUNFESunFinanceHldg GDS Reg S
Chứng chỉ lưu ký
13,218 B EUR23,0 USD0,00%020,791,03 EUR0,15%
OTPBKOTPBankNyrt
Chứng chỉ lưu ký
12,409 B EUR25,6 USD+1,59%04,645,12 EUR2,89%
IDUSBIndusindBank
Chứng chỉ lưu ký
12,365 B EUR17,3 USD0,00%012,421,29 EUR0,90%
11FINHFirstFinancHldg
Chứng chỉ lưu ký
11,11 B EUR17,8 USD0,00%016,640,99 EUR1,84%
CHLRAChaileaseHoldCo GDS Rule144A
Chứng chỉ lưu ký
7,425 B EUR25,0 USD0,00%011,262,06 EUR−15,72%3,92%
CLHRSChaileaseHoldCo GDS Reg S
Chứng chỉ lưu ký
7,425 B EUR25,0 USD0,00%011,262,06 EUR−15,72%3,92%
IBKORIndBkKorea
Chứng chỉ lưu ký
7,322 B EUR10,10 USD+1,00%04,122,27 EUR5,34%
Mua
US0070261070AdityaBirlaCap GDS
Chứng chỉ lưu ký
6,441 B EUR2,70 USD−0,74%017,330,14 EUR−35,83%
SHFINShinKongFinHldg GDS
Chứng chỉ lưu ký
5,384 B EUR8,80 USD+0,57%040,440,20 EUR
SHFIAShinKFin 144A GDS
Chứng chỉ lưu ký
5,384 B EUR8,80 USD+0,57%0
REINIReinetInvest
4,167 B EUR22,2 EUR−2,63%01,38%
Sức mua mạnh
BRELBrederode
3,282 B EUR112,0 EUR−0,18%450,4114,057,97 EUR−77,44%0,81%
Mua
US30733T1079FarEasternIntBk Rule 144A GDS
Chứng chỉ lưu ký
1,906 B EUR9,90 USD−2,94%013,890,66 EUR1,80%
US30733T2069FarEasternIntBk Reg S GDS
Chứng chỉ lưu ký
1,906 B EUR9,90 USD−2,94%013,890,66 EUR
LLXMPRLuxempar
1,508 B EUR75,0 EUR0,00%2510,378,448,88 EUR−63,33%2,46%
EQXI1IndiabullRealEs Rule 144A GDR
Chứng chỉ lưu ký
962,477 M EUR1,65 USD−1,79%0−0,22 EUR−69,73%0,00%
Sức mua mạnh
EQXIDIndiabullRealEs Reg S GDR
Chứng chỉ lưu ký
962,477 M EUR1,65 USD−1,79%0−0,22 EUR−69,73%0,00%
INBRSIndiabullRealEs Reg S GDR
Chứng chỉ lưu ký
962,477 M EUR1,8000 USD+1,12%0−0,22 EUR−69,73%0,00%
INBR1IndiabullRealEs Rule 144A GDR
Chứng chỉ lưu ký
962,477 M EUR1,8000 USD+1,12%0−0,22 EUR−69,73%0,00%
Sức mua mạnh
SEINVPaisaloDigital
Chứng chỉ lưu ký
729,224 M EUR3,54 USD−2,75%046,340,07 EUR−6,26%
ORCLCpiFim
696,689 M EUR0,530 EUR0,00%8,93 K1,15−0,03 EUR−124,27%0,00%
ORIALFidRealEstate
424,864 M EUR176 EUR0,00%11,001,88%
SSTCXHStCroixHldgImSo
316,106 M EUR72,0 EUR+1,41%301,1815,984,51 EUR−8,07%0,00%
SOFAFSocfinaf
203,538 M EUR11,1 EUR−2,63%4,335 K3,767,011,58 EUR−60,78%0,00%
FTXHGFotexHolding
133,458 M EUR3,10 EUR−3,13%1 K0,1314,980,21 EUR−65,29%0,00%
GPINAGPInvestments Class A shares
92,418 M EUR0,630 USD−3,08%01,910,31 EUR0,00%
BRTORBrait ord
71,827 M EUR0,052 EUR−6,36%0−0,01 EUR−123,42%0,00%
INITLIndustInvTrust
Chứng chỉ lưu ký
49,04 M EUR4,74 USD−0,84%06,850,64 EUR+39,89%0,00%
CH0591766578UBS AG
1.201,9900 USD−0,11%0
GB00BD3SR009GolSachsIntl Goldman Sachs i-Select III Series 53 Total Return Strategy
201,4800 GBP−0,10%0
UUS06738C8284BarclaysBank 6,278% pp
Chứng chỉ lưu ký
99,003 USD+0,20%0
IT0005496457IntesSan 250526
150,0900 EUR+0,02%0
IT0005496465IntesSan 250526
137,2050 EUR−1,20%0