Tài chính (Khu vực)

37
Cổ phiếu
185.545B
Giá trị vốn hóa thị trường
36
Khối lượng
+0.63%
Thay đổi
−0.86%
Hiệu suất Tháng
+18.25%
Hiệu suất Năm
+4.11%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1FINHFirstFin GDS
Chứng chỉ lưu ký
16.5 USD0.61%010.654B EUR14.651.03 EUR14.56%1.99%Tài chính
BRELBredero
95.0 EUR−0.11%432.784B EUR−2.50 EUR−127.97%0.90%Tài chính
Mua
BRTORBrait ord
0.132 EUR0.00%0171.594M EUR−0.04 EUR−285.87%0.00%Tài chính
CATFHCathayFi GDS
Chứng chỉ lưu ký
13.8 USD0.00%021.267B EUR33.400.38 EUR−83.46%1.39%Tài chính
Mua
CH0591766578UBS AG
751.0150 USD1.04%0Tài chính
CHLRAChaiHlCo GDS Rule1
Chứng chỉ lưu ký
28.0 USD−2.10%08.61B EUR11.012.33 EUR−9.39%3.44%Tài chính
CLHRSChaiHlCo GDS Reg S
Chứng chỉ lưu ký
28.0 USD−2.10%08.61B EUR11.012.33 EUR−9.39%3.57%Tài chính
DE000A1ML7J1Vonovia
22.81 EUR4.54%018.582B EUR−7.83 EUR−412.18%3.73%Tài chính
Mua
ESUNFESunFiHo GDS Reg S
Chứng chỉ lưu ký
18.8 USD0.53%011.191B EUR18.250.94 EUR0.51%0.19%Tài chính
FTXHGFotexHdg
3.12 EUR0.65%1K134.319M EUR14.410.22 EUR−68.00%0.00%Tài chính
GB00BD3SR009Goldman Sachs International
257.3300 GBP−1.13%0Tài chính
GPINAGPInvest Class A
0.600 USD1.69%034.799M EUR0.00%Tài chính
IBKORIBKorea GDS
Chứng chỉ lưu ký
8.30 USD0.00%06.245B EUR3.172.40 EUR8.66%7.07%Tài chính
Theo dõi
IDUSBIndusiBk GDR
Chứng chỉ lưu ký
17.2 USD1.18%012.717B EUR13.741.15 EUR35.22%0.78%Tài chính
INBR1IndiabRE 144A GDR
Chứng chỉ lưu ký
1.00 USD−0.99%0516.193M EUR−0.25 EUR−413.89%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
INBRSIndiabRE RegS GDR
Chứng chỉ lưu ký
1.00 USD−0.99%0516.193M EUR−0.25 EUR−413.89%0.00%Tài chính
INBSCDhaniSer GDR
Chứng chỉ lưu ký
0.505 USD0.00%0289.57M EUR−0.09 EUR46.42%0.00%Tài chính
INITLIndInvTr GDS
Chứng chỉ lưu ký
2.52 USD−3.82%027.13M EUR5.420.43 EUR−24.97%0.00%Tài chính
LICHSLICHousF GDS
Chứng chỉ lưu ký
11.2 USD0.90%02.923B EUR7.691.33 EUR−1.01%1.47%Tài chính
LU0976591924PaGrDM13 ord. shar
1100 EUR0.92%0Tài chính
LU1150706494PGS15EUR dis
1310 EUR−0.76%0Tài chính
LXMPRLuxempar
70.0 EUR0.00%3.5K1.407B EUR7.539.30 EUR−62.33%0.00%Tài chính
Theo dõi
ORCLCpiFim
0.410 EUR0.00%100538.948M EUR3.190.13 EUR−50.08%0.00%Tài chính
ORIALFidRealE
186 EUR0.00%1449.004M EUR14.9812.42 EUR18.29%1.48%Tài chính
OTPBKOTPBkNyr GDR
Chứng chỉ lưu ký
18.0 USD2.27%09.048B EUR4.074.05 EUR175.82%2.29%Tài chính
REINIReinetIn
19.6 EUR0.00%03.786B EUR−0.43 EUR−107.34%1.15%Tài chính
Sức mua mạnh
SEINVPaisaDig GDR
Chứng chỉ lưu ký
1.55 USD6.90%0330.284M EUR25.580.06 EUR−62.73%Tài chính
SHFIAShinKFin 144A GDS
Chứng chỉ lưu ký
7.20 USD1.41%04.23B EURTài chính
SHFINShinKFin GDS
Chứng chỉ lưu ký
7.20 USD1.41%04.23B EUR−0.35 EUR−155.96%Tài chính
SOFAFSocfinaf
10.8 EUR4.85%7.818K192.825M EUR3.942.74 EUR64.07%0.00%Tài chính
STCXHStCroix
68.0 EUR0.00%35302.749M EUR17.663.85 EUR27.01%5.00%Tài chính
US0070261070AdityaBC GDS
Chứng chỉ lưu ký
2.16 USD1.89%05.356B EUR8.560.23 EUR150.70%Tài chính
US06738C8284BarclBk 6,278% pp
Chứng chỉ lưu ký
95.312 USD−0.10%0Tài chính
US30733T1079FarEasIB 144A GDS
Chứng chỉ lưu ký
7.25 USD0.69%01.397B EUR10.800.62 EUR10.82%2.53%Tài chính
US30733T2069FarEasIB RegS GDS
Chứng chỉ lưu ký
7.25 USD0.69%01.397B EUR10.800.62 EUR10.82%2.53%Tài chính
US3595153012FubonFin 144A GDS
Chứng chỉ lưu ký
18.8 USD0.00%023.276B EUR41.860.41 EUR−86.89%1.78%Tài chính
US3595154002FubonFin RegS GDS
Chứng chỉ lưu ký
18.8 USD0.00%023.276B EUR41.860.41 EUR−86.89%1.87%Tài chính