Công nghệ Sức khỏe

Các công ty Luxembourg tham gia một lĩnh vực: công nghệ sức khỏe

Những Các công ty Luxembourg sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, công nghệ sức khỏe. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như Cipla, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như ChemWGedRichter và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
CIPLACipla
Chứng chỉ lưu ký
13,146 B EUR17,7 USD−1,67%028,720,57 EUR+42,53%0,45%
PHECRPharmaE GDS RegS G
Chứng chỉ lưu ký
6,137 B EUR19,8 USD0,00%0460,470,04 EUR0,00%
PHECAPharmaE GDS 144A G
Chứng chỉ lưu ký
6,137 B EUR19,8 USD0,00%0459,820,04 EUR0,00%
CHWGRChemWGedRichter
Chứng chỉ lưu ký
4,608 B EUR27,2 USD+0,74%09,392,68 EUR+26,74%4,11%
ONESOneneBio GDS RegS
Chứng chỉ lưu ký
2,158 B EUR25,8 USD−0,77%0−0,37 EUR−312,24%0,04%
ONEAOneneBio GDS 144A
Chứng chỉ lưu ký
2,158 B EUR25,8 USD−0,77%0−0,37 EUR−312,24%0,04%
NECLFNectarLifescien
Chứng chỉ lưu ký
68,877 M EUR0,336 USD−1,18%0123,840,00 EUR0,00%