Hỗn hợp

Các công ty Luxembourg tham gia một lĩnh vực: hỗn hợp

Những Các công ty Luxembourg sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, hỗn hợp. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C-USD Hedged, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1 Capitalisation và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
LU1655103486Ossiam Lux Ossiam Msci Europe Ex Emu Nr 1C EUR Capitalisation
163,00 EUR−0,35%0
LU2418815390Mult Uni AUIE1 UCI
111,84 GBP0,00%0
LU1829220133Multi Units Luxembourg Lyxor Msci All Country World Ucits ETF USD Capitalisation
346,75 USD−0,74%0
LU2368674714Amundi Index Solutions - Prime US Treasury Bond 0-1 Y
5.127,0 MXN+0,08%0
LU2368674045Amundi Index Euro Agg SRI
45,240 GBP+0,15%0
LU1452600601Multi Units Luxembourg Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF Monthly Hedged to GBP Distribution
105,06 GBP−0,25%0
LU1910940425Mult Uni AGGILB11
10,328 GBP−0,02%0
LU0659579147Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF 1 Capitalisation
1,0304 USD+0,98%0
LU2448026307UBS Lux Fund Solutions - MSCI World ex USA Index Fund
141,50 USD−0,70%0
LU1920015796Xtrac II XIUTUE 1C
7,762 USD−0,26%0
LU1230136894Lyxor Index Fund Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C GBP Capitalisation
1.133,6 GBP0,00%0
LU0514695690Xtrackers MSCI China Index UCITS ETF 1 Capitalisation
13,678 USD−0,01%0
LU0490618542Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1 Capitalisation
109,58 USD−0,78%0
LU1040688639Multi Units Luxembourg Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF Monthly Hedged to GBP CapitalisationFund
175,58 GBP+0,22%0
LU0429458895Xtrackers II IBOXX $ Treasuries 1-3 UCITS ETF (DR) 1 Distribution
164,44 USD−0,04%0
LU1650492256Multi Units Luxembourg Lyxor Ftse 100 Ucits ETF Distribution
124,96 GBP+0,21%0
LU2343996752Amundi Global Inflation-Linked Bond
984,9 USD−0,04%0
LU0908508731Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 5 Capitalisation
220,70 EUR+0,02%0
LU2573967036Multi Units LU - Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF
53,270 USD−0,49%0
LU2099288503Multi Units Luxembourg LYXOR Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF DIST Distribution
7,868 USD−0,15%0
LU0641007264Xtrackers II Global Inflation-Linked UCITS ETF (DR) 3 Capitalisation
24,370 GBP−0,08%0
LU1910939849Multi Units Luxembourg LYXOR Core Global Inflation Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF Distribution DistribFundn
10,992 USD−0,11%0
LU2360787365Amundi Index Solutions - MSCI USA ESG Leaders Select
1.270,2 USD−0,89%0
LU0855692520Multi Units Luxembourg Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF Capitalisation
219,80 GBP+0,41%0
LU2368674128Amundi Index Solutions - MSCI USA SRI PAB
1.166,8 USD−0,80%0
LU0378818560Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF (DR) 1 Capitalisation
148,38 SGD−0,35%0
LU2339731064Amundi Index Solutions - Prime EUR Govies
871,6 EUR+0,13%0
LU2469335298Amun Ind AIMPeJSP
45,620 GBP+0,11%0
LU1079841273Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation
1.293,8 EUR−0,71%0
LU0494592974Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (DR) 1C Capitalisation
231,45 AUD+0,06%0
LU0599613147Ossiam Lux Ossiam STOXX® Europe 600 Equal Weight NR UCITS ETF 1C(EUR) Capitalisation
124,18 EUR+0,45%0
LU0514694701Xtrackers MSCI Thailand Index UCITS ETF (DR) 1 Capitalisation
19,680 USD+0,36%0
LU1950341179Multi Units Luxembourg Lyxor S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged to GBP Distribution
187,90 GBP−0,77%0
LU1407889457Mult Uni AUTB37 UC
10,430 GBP−0,15%0
LU1646361276Multi Units Luxembourg Lyxor Msci Emu (Dr) UCITS ETF Capitalisation
13,560 EUR−0,22%0
LU1452600197Multi Units Luxembourg Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF C-USD Capitalisation
21,825 USD−0,27%0
LU1655103643Ossiam Lux Ossiam Msci Japan Nr 1C EUR Capitalisation
138,50 EUR−1,55%0
LU1650492504Multi Units Luxembourg Lyxor Ftse 100 Ucits ETF Monthly Hedged to USD Capitalisation
178,22 USD+0,22%0
LU1981860585Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF
20,250 GBP+0,10%0
LU2343997487Amun Ind AMCELS UC
28,330 USD−0,09%0
LU1781541682Multi Units Luxembourg Lyxor Core MSCI Japan (Dr) Ucits ETF Daily Hedged to GBP Capitalisation
20,136 GBP−1,78%0
FR0010375766Multi Units France Lyxor MSCI India UCITS ETF C USD Capitalisation
34,945 USD−0,07%0
LU1439943090Multi Units Luxembourg Lyxor Core FTSE Actuaries Uk Gilts 0-5Y (Dr) ETF D-GBP Distribution
17,122 GBP+0,11%0
LU0321463258Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF 1 Capitalisation
83,16 EUR−0,11%0
LU0429459356Xtrackers II IBOXX $ Treasuries UCITS ETF (DR) 1 Distribution
192,98 USD−0,26%0
LU2196473016Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF
10,084 GBP−0,77%0
LU2009147591Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C-USD Hedged
66,35 USD+0,14%0
LU2059756754Amundi Index Solutions Amundi Index Msci Emerging Markets SRI UCITS ETF DR Distribution
49,205 USD−0,19%0
LU1965301184Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation
125,22 USD+0,10%0
LU0641006290Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 2D Distribution
23,825 GBP−0,06%0
LU0942970368Xtrackers II Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF 3 Distribution
68,73 GBP−0,07%0
LU0514695187Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1 Capitalisation
22,370 USD+0,22%0
LU2469335025Amun Ind AIMJSP UC
50,580 GBP−1,21%0
LU2182388152Amundi Index Solutions Amundi Prime UK Mid And Small Cap UCITS ETF DR Distribution
22,756 GBP+0,80%0
LU0641006456Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 3 Capitalisation
12,692 USD−0,05%0
LU2181361846Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF
1.099,600 EUR+0,31%0
LU1407888483Amundi US Treasury 7-10 UCITs ETF
10,246 GBP−0,29%0
LU1655103726Ossiam Lux Ossiam Msci Japan Nr Hedged Index 1C EUR Capitalisation
178,08 EUR−1,49%0
LU2181362653Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF
11,0 USD+0,05%0
LU2178481649Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1 Capitalisation
44,895 EUR+0,10%0
LU0659578842Xtrackers MSCI Singapore IM Index UCITS ETF 1C Distribution
1,5646 USD−0,58%0
LU1563455630Multi Units Luxembourg Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF Monthly Hedged D-GBP Distribution
8,355 GBP+0,08%0
LU1981860239Mult Uni AGAGB11 U
21,094 USD+0,09%0
LU2018762901Mult Uni AUCs21 UC
10,058 GBP+0,08%0
FR0011669845Multi Units France Lyxor MSCI World UCITS ETF Monthly Hedged to USD Distribution
247,46 USD−1,14%0
LU0959210781Multi Units LU - Lyxor S&P Eurozone ESG Div. Arist. UCITS ETF
10,766 EUR+0,37%0
LU2059756598Amundi Index Solutions Amundi Index Msci Europe SRI UCITS ETF DR Distribution
67,55 EUR−0,53%0
LU2269164237Amundi Index Solutions - MSCI Pacific ex-Japan SRI PAB
1.043,6 GBP+0,06%0
LU0908508814Xtrackers II Global Inflation-Linked UCITS ETF (DR) 5 Capitalisation
22,535 EUR0,00%0
LU2385068247Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
6,032 GBP+0,03%0
LU0514694370Xtrackers MSCI Malaysia Index UCITS ETF 1 Capitalisation
11,312 USD−0,07%0
LU1920015523Xtrac II XIUT13UE
7,542 USD−0,04%0
LU0811899946Ossiam Lux Ossiam iSTOXX® Europe Minimum Variance NR 2C (EUR) Capitalisation
251.306 EUR+0,53%0
LU0599612842Ossiam Lux Ossiam iSTOXX® Europe Minimum Variance NR UCITS ETF 1C(EUR) Capitalisation
245,45 EUR+0,53%0
LU1079841513Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation
1.409,8 USD−0,86%0
LU2277591868Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF
40,175 USD−0,47%0
LU1407891271Mult Uni AUTBLD UC
9,923 GBP−0,66%0
LU2098887180Amundi Index Solutions Amundi Floating Rate Usd Corporate UCITS ETF Hedged MXN Capitalisation
1.448,0 MXN+0,06%0
LU2448026216UBS Lux Fund Solutions - MSCI World ex USA Index Fund
123,00 USD−0,69%0
LU2385068320Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
6,156 USD+0,02%0
LU2093217771Multi Units Luxembourg Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF Monthly hedged to MXN Capitalisation Fund
292,90 MXN0,00%0
LU0476289623Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1 Capitalisation
15,356 USD+1,39%0
LU1079842321Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation
520,90 EUR+0,48%0
LU2018762653Multi Units Luxembourg LYXOR US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF ACC Capitalisation
94,31 USD+0,10%0
LU0592215403Xtrackers MSCI Philippines IM Index UCITS ETF 1 Capitalisation
1,5484 USD+0,57%0
LU1920015440Xtrackers II Emerging Markets USD Bond UCITS ETF (DR) 2 Capitalisation
37,520 USD−0,11%0