Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

6
Cổ phiếu
2.518B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.995K
Khối lượng
+0.39%
Thay đổi
+1.19%
Hiệu suất Tháng
+17.17%
Hiệu suất Năm
+12.81%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BOMDYBombayDy GDR
Chứng chỉ lưu ký
1.73 USD−1.14%0339.938M EUR−0.30 EUR−19.83%0.00%Công nghiệp Chế biến
CPDCChinaPet GDS RegS
Chứng chỉ lưu ký
7.30 USD1.39%01.046B EUR−0.35 EUR−5101.30%0.00%Công nghiệp Chế biến
PAPTRPanPetro GDR
Chứng chỉ lưu ký
138 USD−0.72%0213.581M EUR319.730.40 EUR−12.92%2.60%Công nghiệp Chế biến
SCFNSSocfinas
15.5 EUR0.00%5.716K303.711M EUR12.611.23 EUR34.64%19.19%Công nghiệp Chế biến
SOFINSocFin
31.0 EUR0.00%13.153K441.44M EUR9.983.11 EUR18.82%4.03%Công nghiệp Chế biến
STHPTSPIC GDR
Chứng chỉ lưu ký
4.46 USD0.45%0173.442M EUR5.260.78 EUR31.54%1.60%Công nghiệp Chế biến