Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

6
Cổ phiếu
1.683B
Giá trị vốn hóa thị trường
93
Khối lượng
+1.51%
Thay đổi
−16.19%
Hiệu suất Tháng
+44.67%
Hiệu suất Năm
+13.76%
Hiệu suất YTD
           
BOMDY BombayDy GDR
1.19-0.83%-0.01Bán Mạnh00.00237.066M-0.27510.00
PAPTR PanPetro GDR
117.00-4.88%-6.00Bán Mạnh00.00245.300.45
RAYMO Raymond GDR
22.804.59%1.00Mua00.00698.658M21.130.939615.00
SCFNS Socfinas
15.30-4.38%-0.70Bán Mạnh5007650.00313.508M10168.00
SOFIN SocFin
21.80-0.91%-0.20Bán00.00313.280M3.885.68
STHPT SPIC GDR
3.06-0.65%-0.02Bán00.00120.398M5.710.49
Tải thêm