Sản xuất Chế tạo

Các công ty Luxembourg tham gia một lĩnh vực: sản xuất chế tạo

Những Các công ty Luxembourg sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, sản xuất chế tạo. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như SamsungSDICo GDS, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như SamsungSDICo GDS và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
SMSDISamsungSDICo GDS
Chứng chỉ lưu ký
15,623 B EUR64,4 USD+0,31%00,0012,374,82 EUR−14,01%0,20%
DE000A13SX22HellaGmbHKGaa
9,556 B EUR85,5 EUR−0,47%036,982,31 EUR−35,01%0,83%
Theo dõi
GGLOBAGlobalW 144A GDS
Chứng chỉ lưu ký
7,278 B EUR16,588 USD−4,13%012,621,22 EUR+0,91%0,00%
GLOBWGlobalWafers Reg S GDS
Chứng chỉ lưu ký
7,278 B EUR16,6 USD−4,05%012,631,22 EUR+0,91%2,39%
WLSR1WalsinLihwa Rule 144A GDS
Chứng chỉ lưu ký
4,05 B EUR10,9 USD−0,91%034,980,29 EUR−80,67%2,27%
WLSRSWalsinLihwa Reg S GDS
Chứng chỉ lưu ký
4,05 B EUR10,9 USD−0,91%034,980,29 EUR−80,67%2,27%
USHMAUshaMartin
Chứng chỉ lưu ký
1,234 B EUR22,0 USD−4,35%026,200,78 EUR+17,59%0,53%
Sức mua mạnh