Tài chính

Các công ty Maroc tham gia một lĩnh vực: tài chính

Những Các công ty Maroc sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, tài chính. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như ATTIJARIWAFA BANK, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như SALAFIN và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
AATWATTIJARIWAFA BANK
106,57 B MAD527,8 MAD+0,90%54,903 K1,3113,0640,42 MAD2,94%
Theo dõi
BBCPBCP
60,994 B MAD300,00 MAD−3,23%17,918 K0,2215,4419,43 MAD3,00%
Theo dõi
BBOABANK OF AFRICA
40,6 B MAD191,00 MAD−1,29%9,041 K2,0214,1813,47 MAD2,06%
Bán
WWAAWAFA ASSURANCE
14,035 B MAD4.010 MAD−0,74%4420,8720,03200,16 MAD+30,59%3,49%
CCIHCIH
12,221 B MAD388,00 MAD−0,26%3160,0215,9324,36 MAD3,60%
Bán
AADHDOUJA PROM ADDOHA
11,67 B MAD28,99 MAD−0,99%196,143 K1,4266,800,43 MAD0,00%
Bán Mạnh
CCDMCDM
9,575 B MAD880,0 MAD0,00%3 K4,2418,2248,31 MAD3,07%
Bán
BBCIBMCI
8,366 B MAD630,0 MAD+1,61%3,407 K8,7037,8716,64 MAD2,86%
Bán
AATLATLANTASANAD
8,042 B MAD133,40 MAD+1,06%530,0118,387,26 MAD+5,05%4,27%
SSAHSANLAM MAROC
8,016 B MAD1.947 MAD+0,88%250,0714,33135,89 MAD−7,82%1,85%
CCFGCFG BANK
5,92 B MAD169,10 MAD+1,26%40,856 K0,8235,664,74 MAD1,95%
AADIALLIANCES
5,542 B MAD251,00 MAD+0,40%47,716 K2,3323,2010,82 MAD+100,24%0,00%
Bán
RRDSRES DAR SAADA
2,018 B MAD77,01 MAD−0,63%34,109 K0,70−2,56 MAD−293,55%0,00%
Bán Mạnh
EEQDEQDOM
1,821 B MAD1.090 MAD−5,13%1,265 K3,555,05%
SSLFSALAFIN
1,812 B MAD580,0 MAD+2,11%3004,3020,0028,99 MAD2,46%
AAGMAGMA
1,335 B MAD6.676 MAD−5,97%10,0821,09316,49 MAD+21,83%3,82%
MMABMAGHREBAIL
1,268 B MAD916,0 MAD+0,22%120,239,9292,33 MAD+29,03%5,46%
AAFMAFMA
1,248 B MAD1.248 MAD+0,32%10,0720,8060,00 MAD+3,70%4,41%
IIMOIMMORENTE INVEST
837,561 M MAD92,99 MAD+0,04%1,179 K0,1719,584,75 MAD+1.023,99%5,38%
BBALBALIMA
327,872 M MAD188,00 MAD−8,29%240,6336,885,10 MAD−10,08%2,93%