Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Morocco

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.
Khu vực
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Tài chính297.948 B MAD13.78%−0.04%32.152 K721
Khoáng sản phi năng lượng106.83 B MAD2.89%+2.41%2.316 K48
Truyền thông78.503 B MAD4.70%−1.29%48.624 K11
Công ty dịch vụ công cộng31.373 B MAD2.63%+0.68%8311
Bán Lẻ30.068 B MAD3.07%+1.70%34424
Vận chuyển22.899 B MAD2.80%−1.50%18.517 K12
Hàng tiêu dùng không lâu bền22.544 B MAD3.04%−0.75%68957
Công nghiệp Chế biến20.729 B MAD3.59%−0.49%4.311 K66
Dịch vụ Phân phối15.801 B MAD3.46%−2.81%4426
Dịch vụ Công nghiệp11.634 B MAD2.04%+0.62%1.377 K13
Dịch vụ Công nghệ11.232 B MAD3.00%+0.43%31036
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe8.613 B MAD0.88%+1.18%4.013 K11
Công nghệ Sức khỏe8.314 B MAD1.95%+0.43%57212
Sản xuất Chế tạo4.957 B MAD3.50%−0.78%8.22 K22
Dịch vụ Khách hàng3.494 B MAD+0.00%2211