Khoáng sản phi năng lượng

Các công ty Maroc tham gia một lĩnh vực: khoáng sản phi năng lượng

Những Các công ty Maroc sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, khoáng sản phi năng lượng. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như LAFARGEHOLCIM MAR, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như MINIERE TOUISSIT và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
LLHMLAFARGEHOLCIM MAR
45,691 B MAD1.995 MAD+2,31%5,103 K4,0530,1266,23 MAD−23,01%3,38%
Bán
MMNGMANAGEM
30,362 B MAD2.545 MAD−0,55%2161,0250,1950,70 MAD−40,29%1,17%
Bán
CCMACIMENTS DU MAROC
26,014 B MAD1.811 MAD+0,50%6,826 K2,0426,9567,21 MAD−18,95%3,33%
Theo dõi
SSMISMI
3,912 B MAD2.320 MAD−2,44%5002,4022,66102,40 MAD3,36%
SSIDSONASID
3,471 B MAD860,3 MAD−3,34%3,214 K0,6851,5616,69 MAD−39,61%3,37%
Bán Mạnh
CCMTMINIERE TOUISSIT
2,367 B MAD1.463 MAD+3,91%2,31 K2,2815,5194,36 MAD+4,21%4,26%
Sức mua mạnh
ZZDJZELLIDJA S.A
45,198 M MAD78,90 MAD−0,00%260,55−1,92 MAD+53,63%0,00%
RREBREBAB COMPANY
12,352 M MAD69,90 MAD−0,14%1002,990,00%