Công nghiệp Chế biến

Các công ty Maroc tham gia một lĩnh vực: công nghiệp chế biến

Những Các công ty Maroc sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, công nghiệp chế biến. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như COSUMAR, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như MAGHREB OXYGENE và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
CCSRCOSUMAR
17,953 B MAD189,95 MAD−0,03%9890,0917,7810,68 MAD+32,27%3,68%
Bán
SSNPSNEP
1,224 B MAD508,6 MAD−0,27%8143,37−19,43 MAD−136,96%3,14%
CCOLCOLORADO
837,955 M MAD52,00 MAD+0,02%3150,1921,692,40 MAD+120,95%4,33%
MMOXMAGHREB OXYGENE
173,469 M MAD213,50 MAD+4,66%10,1418,1811,74 MAD1,87%
AAFIAFRIC INDUSTRIES
91,823 M MAD305,90 MAD−2,89%6681,2620,0115,29 MAD−15,40%6,35%
MMDPMED PAPER
89,457 M MAD19,20 MAD+2,67%6,994 K3,1715,971,20 MAD+227,40%0,00%