Tất cả thông báo thu nhập trong một lịch — Thị trường Cổ phiếu Hà Lan

Lịch thu nhập là công cụ hữu ích giúp bạn luôn cập nhật mọi thứ. Nó cho phép bạn theo dõi các công ty sắp công bố lợi nhuận của họ. Bạn có thể xem ngày, EPS ước tính và EPS báo cáo cho từng công ty có sẵn. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là chỉ số về khả năng sinh lợi của công ty và điều quan trọng là phải đưa nó vào trong phân tích cơ bản của bạn.

           
BOLS LUCAS BOLS N.V
160.957M2022-05-252022-03-30
HOLCO HOLLAND COLOURS
132.494M2022-05-252022-03-30
Tải thêm