Giới thiệu

Euronext Amsterdam (EURONEXTAMS), tiền thân là Sàn chứng khoán Amsterdam, là thị trường chứng khoán duy nhất ở Hà Lan. Sàn được thành lập năm 1602 và được coi là lâu đời nhất trên thế giới. Sàn giao dịch có trụ sở tại Amsterdam, thủ đô của đất nước và là nơi đông dân nhất, cũng là một trung tâm tài chính quốc tế quan trọng. Sàn sáp nhập với Sở giao dịch Chứng khoán Brussels và Paris Bourse vào năm 2000 để hình thành Sở giao dịch Châu Âu Euronext, hiện là sàn giao dịch lớn nhất ở Châu Âu lục địa. EURONEXTAMS được giám sát bởi Cơ quan Thị trường tài chính Hà Lan (AFM) và chịu sự điều chỉnh của quy định của cả E.U. và của Hà Lan. Tất cả các giao dịch được xử lý thông qua hệ thống giao dịch được gọi là Nền tảng Giao dịch Toàn cầu (UTP), được thay thế bằng nền tảng đa thị trường mới có tên là Optiq. Sàn niêm yết 169 công ty với tổng vốn hóa thị trường là 937 tỷ euro và cũng có trái phiếu và ETF.

Trong số các mã chứng khoán được niêm yết, có nhiều công ty nổi tiếng và được giao dịch thường xuyên như như AkzoNobel, ING, Philips, Royal Dutch Shell và Unilever. Chỉ số chứng khoán chính là chỉ số AEX, một chỉ số gồm 25 công ty niêm yết lớn nhất, được công nhận rộng rãi như là chỉ số chuẩn cho thị trường chứng khoán Hà Lan. Chỉ số liên quan là chỉ số AMX, theo dõi hiệu suất của 25 cổ phiếu vốn hóa trung bình và AEX GR là tổng chỉ số lợi nhuận gộp theo dõi lợi nhuận vốn của các công ty AEX theo thời gian. Tất cả các mã thành phần được sàng lọc để đảm bảo đủ điều kiện và được xem xét hàng năm nhưng vẫn có thể vào lệnh nhanh hoặc thay thế hàng quý. EURONEXTAMS vận hành một số chỉ số phản ánh hiệu suất của các ngành và ngành công nghiệp quốc gia. Chứng khoán Hà Lan cũng được bao gồm trong các chỉ số Châu Âu khác nhau như chỉ số Euronext 100, theo dõi hiệu suất của các cổ phiếu lớn nhất và hầu hết cổ phiếu có tính thanh khoản lớn nhất của Châu Âu.