Các công ty của Các công ty Nigeria hoạt động trong một ngành: vật liệu xây dựng

Danh sách sau có Các công ty Nigeria hoạt động trong cùng ngành, vật liệu xây dựng. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như DANGOTE CEMENT PLC hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như LAFARGE CEMENT WAPCO PLC, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
DANGCEMDANGOTE CEMENT PLC
11.001 T NGN656.7 NGN0.00%5.595 K0.3324.7726.52 NGN+17.70%4.57%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
BUACEMENTBUA CEMENT PLC
4.849 T NGN143.2 NGN0.00%15.092 K0.9579.991.79 NGN−35.96%1.96%Khoáng sản phi năng lượng
Bán Mạnh
WAPCOLAFARGE CEMENT WAPCO PLC
592.767 B NGN36.80 NGN+1.94%1.563 M1.5514.332.57 NGN−18.96%5.16%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh