Khách hàng Lâu năm (Khu vực)

2
Cổ phiếu
1.908B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.469K
Khối lượng
0%
Thay đổi
0%
Hiệu suất Tháng
−40.09%
Hiệu suất Năm
0%
Hiệu suất YTD
           
ENAMELWA NIGERIAN ENAMELWARE CO PLC
16.200.00%0.00Bán116.201.232B-3.00
SCOA SCOA NIGERIA PLC
1.040.00%0.00Bán9.790K10181.60675.819M-0.37
Tải thêm