Khách hàng Lâu năm

Các công ty Nigeria tham gia một lĩnh vực: khách hàng lâu năm

Những Các công ty Nigeria sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, khách hàng lâu năm. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như AUSTIN LAZ AND CO PLC, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như SCOA NIGERIA PLC và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
AUSTINLAZAUSTIN LAZ AND CO PLC
2.192 B NGN2.03 NGN0.00%50.1 K7.680.00%
ENAMELWANIGERIAN ENAMELWARE CO PLC
1.467 B NGN19.30 NGN0.00%00.000.00%
SCOASCOA NIGERIA PLC
1.397 B NGN2.15 NGN0.00%11.725 K0.0618.420.12 NGN0.00%