Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

1
Cổ phiếu
39.200B
Giá trị vốn hóa thị trường
80.742K
Khối lượng
0%
Thay đổi
0%
Hiệu suất Tháng
−5.77%
Hiệu suất Năm
0%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
JBERGERJULIUS BERGER PLC - NIGERIA
24.50NGN0.00%0.00NGN
Mua
80.742K1.978M39.2BNGN13.354K