Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

17
Cổ phiếu
2036.138B
Giá trị vốn hóa thị trường
68.031K
Khối lượng
+0.08%
Thay đổi
+11.81%
Hiệu suất Tháng
+12.66%
Hiệu suất Năm
+11.82%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
BERGERBERGER PAINTS PLC - NIGERIA
6.95NGN0.00%0.00NGN
Mua
143.221K995.386K2.014BNGN8.030.87NGN133
BETAGLASBETA GLASS PLC
39.60NGN0.00%0.00NGN
Bán
31.533K1.249M23.759BNGN4.558.70NGN727
BUAFOODSBUA FOODS PLC
74.50NGN0.00%0.00NGN
Mua
12.127K903.462K1.341TNGN14.974.97NGN
CAPCHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC
19.55NGN9.83%1.75NGN
Sức mua mạnh
350.906K6.86M15.928BNGN6.842.60NGN253
DANGSUGARDANGOTE SUGAR REFINERY PLC
16.90NGN0.00%0.00NGN
Mua
375.43K6.345M205.282BNGN6.912.44NGN
ELLAHLAKESELLAH LAKES PLC
3.96NGN0.00%0.00NGN
Mua
5.758K22.802K7.92BNGN−0.43NGN
FLOURMILLFLOUR MILLS OF NIGERIA PLC
30.90NGN0.00%0.00NGN
Mua
110.367K3.41M114.876BNGN5.19K
FTNCOCOAFTN COCOA PROCESSORS PLC
0.30NGN0.00%0.00NGN
Mua
519K155.7K660MNGN−0.13NGN55
HONYFLOURHONEYWELL FLOUR MILLS PLC
2.33NGN0.00%0.00NGN
Mua
47.726K111.202K18.477BNGN
IMGINDUSTRIAL & MEDICAL GASES NIGERIA PLC
7.00NGN0.00%0.00NGN
Bán
114.69K802.83K3.496BNGN7.150.98NGN
LIVESTOCKLIVESTOCK FEEDS PLC
1.08NGN0.00%0.00NGN
Bán
875.026K945.028K3.24BNGN−0.07NGN84
MCNICHOLSMCNICHOLS PLC
0.61NGN0.00%0.00NGN
Mua
00762.488MNGN
MEYERMEYER PLC.
2.21NGN0.00%0.00NGN
Bán
47K103.87K1.174BNGN−0.01NGN63
NNFMNORTHERN NIGERIA FLOUR MILLS PLC
6.75NGN9.76%0.60NGN
Mua
194K1.31M1.203BNGN10.580.58NGN60
NOTORENOTORE CHEMICAL IND PLC
62.50NGN0.00%0.00NGN
Mua
637597.732BNGN−0.63NGN
OKOMUOILOKOMU OIL PALM CO PLC
181.10NGN0.00%0.00NGN
Mua
100.466K18.194M172.753BNGN9.6018.86NGN426
VITAFOAMVITAFOAM PLC - NIGERIA
21.90NGN0.00%0.00NGN
Mua
155.31K3.401M27.393BNGN6.463.39NGN