Công nghiệp Chế biến

Các công ty Nigeria tham gia một lĩnh vực: công nghiệp chế biến

Những Các công ty Nigeria sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, công nghiệp chế biến. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như BUA FOODS PLC, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như FTN COCOA PROCESSORS PLC và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
BUAFOODSBUA FOODS PLC
6.838 T NGN379.90 NGN0.00%4.258 K0.1860.156.32 NGN+23.66%1.18%
Theo dõi
DANGSUGARDANGOTE SUGAR REFINERY PLC
638.926 B NGN52.60 NGN−0.94%2.111 M0.91−6.07 NGN−234.72%2.85%
Theo dõi
OKOMUOILOKOMU OIL PALM CO PLC
235.616 B NGN247.00 NGN0.00%55.875 K0.5611.1322.19 NGN+30.41%6.68%
Sức mua mạnh
FLOURMILLFLOUR MILLS OF NIGERIA PLC
125.657 B NGN33.80 NGN0.00%1.167 M0.876.66%
Theo dõi
NOTORENOTORE CHEMICAL IND PLC
97.732 B NGN62.50 NGN0.00%00.00−78.56 NGN−679.31%0.00%
BETAGLASBETA GLASS PLC
35.638 B NGN59.40 NGN0.00%35.379 K3.745.5310.75 NGN+12.10%1.97%
HONYFLOURHONEYWELL FLOUR MILLS PLC
28.073 B NGN3.54 NGN0.00%244.947 K0.430.00%
VITAFOAMVITAFOAM PLC - NIGERIA
26.268 B NGN21.00 NGN0.00%440.165 K2.167.232.90 NGN−16.06%7.43%
CAPCHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC
19.554 B NGN24.00 NGN0.00%193.739 K0.227.883.05 NGN+16.81%6.46%
ELLAHLAKESELLAH LAKES PLC
10.5 B NGN3.50 NGN0.00%273.908 K0.10−0.34 NGN+0.38%0.00%
NNFMNORTHERN NIGERIA FLOUR MILLS PLC
8.607 B NGN48.30 NGN0.00%5150.015.778.37 NGN+705.83%0.72%
IMGINDUSTRIAL & MEDICAL GASES NIGERIA PLC
6.868 B NGN13.75 NGN0.00%71.817 K1.917.471.84 NGN+88.50%2.91%
FTNCOCOAFTN COCOA PROCESSORS PLC
6.084 B NGN1.56 NGN+0.65%1.144 M0.53−2.77 NGN−1 508.01%0.00%
LIVESTOCKLIVESTOCK FEEDS PLC
5.31 B NGN1.77 NGN−1.12%805.092 K0.87−0.08 NGN+70.11%0.00%
BERGERBERGER PAINTS PLC - NIGERIA
4.927 B NGN17.00 NGN0.00%183.484 K1.4811.061.54 NGN+113.42%5.29%
MEYERMEYER PLC.
2.975 B NGN5.60 NGN0.00%46.786 K0.9511.740.48 NGN0.00%
MCNICHOLSMCNICHOLS PLC
1.307 B NGN1.17 NGN0.00%112.574 K1.1030.950.04 NGN+82.61%0.78%