Vận chuyển (Khu vực)

7
Cổ phiếu
33.188B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.600M
Khối lượng
−2.35%
Thay đổi
+10.59%
Hiệu suất Tháng
+64.31%
Hiệu suất Năm
+19.25%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ABCTRANSASSOCIATED BUS COMPANY PLC
0.35 NGN0.00%0.00 NGN
Mua
68.606K24.012K837.418M NGN−0.04 NGN
CAVERTONCAVERTON OFFSHORE SUPPORT GROUP PLC
0.95 NGN2.15%0.02 NGN
Bán
234.103K222.398K3.283B NGN−1.54 NGN
JAPAULGOLDJAPAUL GOLD & VENTURES PLC
0.30 NGN−6.25%−0.02 NGN
Bán
1.09M327.066K2.129B NGN0.02 NGN
NAHCONIGERIAN AVIATION HANDLING CO PLC
9.00 NGN4.05%0.35 NGN
Mua
1.404M12.636M17.347B NGN6.551.32 NGN
REDSTAREXRED STAR EXPRESS PLC
2.53 NGN0.00%0.00 NGN
Mua
130.988K331.4K2.415B NGN6.740.38 NGN2.062K
SKYAVNSKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC
5.00 NGN0.00%0.00 NGN
Bán
9.82K49.1K6.768B NGN10.130.49 NGN1.928K
TRANSEXPRTRANS NATIONWIDE EXPRESS PLC
0.82 NGN0.00%0.00 NGN
Mua
2K1.64K408.483M NGN8.500.10 NGN