Tất cả thông báo thu nhập trong một lịch — Thị trường Chứng khoán Na Uy

Lịch thu nhập là công cụ hữu ích giúp bạn luôn cập nhật mọi thứ. Nó cho phép bạn theo dõi các công ty sắp công bố lợi nhuận của họ. Bạn có thể xem ngày, EPS ước tính và EPS báo cáo cho từng công ty có sẵn. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là chỉ số về khả năng sinh lợi của công ty và điều quan trọng là phải đưa nó vào trong phân tích cơ bản của bạn.

           
SPOL SPAREBANK 1 OSTLANDET
15.127B3.002.99-0.18-5.681.074B1.099B2022-05-162022-03-30
NONG SPAREBANK 1 NORD-NORGE
9.478B1.943.170.7128.67921.600M1.298B2022-05-162022-03-30
SOON SPAREBANK 1 SOROST-NORGE
7.639B0.961.130.1211.49517.450M561.000M2022-05-162022-03-30
RING SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND
5.165B6.446.890.7011.21218.567M230.000M2022-05-162022-03-30
SOAG SPAREBANK 1 OSTFOLD AKERSHUS
4.261B7.477.400.9715.13219.633M227.500M2022-05-162022-03-30
WILS WILSON ASA
2.807B2022-05-162022-03-30
QFUEL QUANTAFUEL ASA
2.031B-0.15-0.25-0.10-72.416.500M2.000M2022-05-162022-03-30
SADG SANDNES SPAREBANK
1.984B2.002.140.2613.92146.308M2022-05-162022-03-30
IFISH ICE FISH FARM AS
1.723B0.12-0.04-0.05-1000.00153.750M100.000M2022-05-162022-03-30
JAREN JAEREN SPAREBANK
1.170B3.203.800.000.0082.200M2022-05-162022-03-30
OSUN OCEAN SUN AS
579.935M-0.07-0.142.000M2.000M2022-05-162022-03-30
BWIDL BW IDEOL AS
573.492M-1.920.000.0012.258M2022-05-162022-03-30
VVL VOSS VEKSAL-OG LANDMANDSBANK
537.707M4.865.410.112.0827.100M2022-05-162022-03-30
SCANA SCANA ASA
483.113M2022-05-162022-03-30
SKUE SKUE SPAREBANK
468.665M4.875.100.336.9286.400M2022-05-162022-03-30
MELG MELHUS SPAREBANK
458.077M2.454.921.0226.1553.500M2022-05-162022-03-30
AWDR AWILCO DRILLING PLC
189.398M-8.21-7.59-1228.579.218M2022-05-162022-03-30
HAVI HAVILA SHIPPING
180.700M2022-05-162022-03-30
HSPG HOLAND OG SETSKOG SPAREBANK
108.688M2.432.65-1.62-37.9440.400M2022-05-162022-03-30
SOGN SOGN SPAREBANK
82.225M1.722.38-0.81-25.3939.000M2022-05-162022-03-30
Tải thêm