Giới thiệu

Sở giao dịch chứng khoán Oslo, còn được gọi là Oslo Børs, là sàn giao dịch chứng khoán duy nhất ở Na Uy và là sàn giao dịch chứng khoán duy nhất ở các quốc gia Bắc Âu không thuộc về Nasdaq Bắc Âu. Sàn được thành lập vào năm 1819. Oslo Børs có trụ sở tại Oslo, thủ đô và là thành phố đông dân nhất của Na Uy cũng như thủ đô tài chính thực tế cho khu vực Bắc Âu. Sàn chịu sự quản lý và giám sát lcuar Finanstilsynet, Cơ quan Giám sát Tài chính của Na Uy. Các giao dịch được xử lý thông qua một hệ thống giao dịch gọi là Sàn giao dịch Millennium, được phát triển bởi một công ty con của Tập đoàn Giao dịch Chứng khoán Luân Đôn. Oslo Børs niêm yết 193 công ty với mức vốn hóa thị trường là 2.614 tỷ NOK. Sàn cũng có các trái phiếu và các công cụ phái sinh.

Trong số những công ty được niêm yết phải kể đến những mã được giao dịch nhiều như Equinor, DNB, Telenor, Aker BP và Norsk Hydro. Oslo Børs quản lý hơn 40 chỉ số. Nổi bật nhất là OSEBX, chỉ số vốn hóa thị trường điều chỉnh thả nổi tự do mà theo dõi các cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất được niêm yết trên sàn giao dịch. Nó được coi là chỉ số chuẩn cho thị trường chứng khoán Na Uy. Các mã thành phần được kiểm tra để đảm bảo đủ điều kiện và được xem xét nửa năm một lần. Một chỉ số quan trọng khác là OBX, theo dõi hiệu suất của 25 chứng khoán được giao dịch nhiều nhất, dựa trên doanh thu sáu tháng. Các chỉ số khác là chỉ số chung all-share (OSEAX), chỉ số vốn hóa nhỏ (OSESX), chỉ số vốn hóa trung bình (OSEMX) và một số chỉ số phản ánh hiệu suất của các ngành và nền công nghiệp quốc gia.