Các công ty của Các công ty Pakistan hoạt động trong một ngành: thép

Danh sách sau có Các công ty Pakistan hoạt động trong cùng ngành, thép. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như INTERNATIONAL INDUSTRIES LTD hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như METROPOLITAN STEEL CORP LTD, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
MUGHALMUGHAL IRON & STEEL INDUSTRIES LTD
29,697 B PKR84,11 PKR−4,94%649,213 K0,8112,696,63 PKR−39,69%3,62%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
INILINTERNATIONAL INDUSTRIES LTD
25,708 B PKR183,49 PKR−5,87%2,243 M0,956,9626,36 PKR+249,37%2,05%Khoáng sản phi năng lượng
ASTLAMRELI STEELS LTD
7,256 B PKR23,48 PKR−3,89%300,725 K2,02−7,64 PKR−943,18%0,00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
ASLAISHA STEEL MILLS LTD
6,575 B PKR6,91 PKR−2,81%1,171 M1,37−1,02 PKR+37,85%0,00%Khoáng sản phi năng lượng
AGHAAGHA STEEL INDUSTRIES LIMITED
5,795 B PKR9,40 PKR−1,88%322,024 K0,62−3,03 PKR−323,70%0,00%Khoáng sản phi năng lượng
CSAPCRESCENT STEEL AND ALLIED PRODUCTS LTD
4,178 B PKR52,87 PKR−1,77%85,668 K0,262,8718,45 PKR3,72%Khoáng sản phi năng lượng
DSLDOST STEELS LIMITED
2,321 B PKR5,28 PKR+1,15%24,745 K0,05−0,64 PKR−6,89%0,00%Khoáng sản phi năng lượng
STPLSIDDIQSONS TIN PLATE LTD
1,272 B PKR5,50 PKR−0,90%491,999 K0,49−1,24 PKR−494,69%0,00%Khoáng sản phi năng lượng
ITTEFAQITTEFAQ IRON INDUSTRIES LIMITED
840,078 M PKR5,60 PKR−3,78%132,308 K1,42−2,23 PKR−35,74%0,00%Khoáng sản phi năng lượng
HSPIHUFFAZ SEAMLESS PIPE INDUSTRIES LTD
593,682 M PKR10,29 PKR−3,83%16,238 K0,66Khoáng sản phi năng lượng
MSCLMETROPOLITAN STEEL CORP LTD
11,65 PKR+1,30%6010,10Khoáng sản phi năng lượng