Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Pakistan

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.
Khu vực
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Tài chính2.154 T PKR12.74%−0.21%1.247 M1193
Công nghiệp Chế biến1.706 T PKR6.68%+1.27%940.405 K7150
Năng lượng Mỏ1.664 T PKR5.39%+0.30%2.036 M39
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.577 T PKR2.18%+0.97%114.45 K938
Khoáng sản phi năng lượng818.309 B PKR2.98%+0.58%2.724 M230
Công ty dịch vụ công cộng490.104 B PKR11.18%+0.84%6.954 M319
Khách hàng Lâu năm374.722 B PKR4.42%+0.30%510.978 K516
Công nghệ Sức khỏe271.842 B PKR1.20%+1.75%1.895 M111
Sản xuất Chế tạo267.979 B PKR3.64%+1.54%1.899 M620
Vận chuyển189.016 B PKR3.19%−5.54%19.664 M45
Dịch vụ Công nghệ139.961 B PKR1.25%+0.33%583.244 K14
Dịch vụ Phân phối91.223 B PKR1.17%+0.54%4.229 M47
Truyền thông81.989 B PKR0.00%−0.63%2.038 M25
Dịch vụ Khách hàng46.718 B PKR0.06%+0.68%2.312 M45
Dịch vụ Thương mại39.427 B PKR0.36%−0.31%612.183 K36
Công nghệ Điện tử25.256 B PKR2.99%+0.02%848.259 K22
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe8.766 B PKR0.00%−0.95%81311
Bán Lẻ6.794 B PKR−1.02%8.574 M11
Dịch vụ Công nghiệp310.929 M PKR−5.90%2.5 K12