Hàng tiêu dùng không lâu bền

Các công ty Pakistan tham gia một lĩnh vực: hàng tiêu dùng không lâu bền

Những Các công ty Pakistan sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, hàng tiêu dùng không lâu bền. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như NESTLE PAKISTAN LTD, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như SHAKARGANJ LTD và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
NESTLENESTLE PAKISTAN LTD
336.939 B PKR7320.00 PKR−1.48%630.2820.88350.58 PKR−2.44%2.60%
COLGCOLGATE-PALMOLIVE (PAKISTAN) LTD
315.178 B PKR1300.00 PKR+0.14%13.131 K0.4220.6163.08 PKR+81.64%3.66%
PAKTPAKISTAN TOBACCO CO LTD
225.673 B PKR885.00 PKR+0.19%790.168.27107.06 PKR+18.00%3.62%
UPFLUNILEVER PAKISTAN FOODS LTD
121.124 B PKR19000.00 PKR−0.08%621.3514.741288.66 PKR−13.34%2.26%
ILPINTERLOOP LTD
117.561 B PKR83.39 PKR−0.57%94.976 K0.125.8414.27 PKR+2.38%4.77%
Sức mua mạnh
ISILISMAIL INDUSTRIES LTD
102.782 B PKR1650.00 PKR+6.53%90.0715.69105.18 PKR+49.67%0.77%
RMPLRAFHAN MAIZE PRODUCTS CO LTD
73.879 B PKR8000.00 PKR+0.02%1401.0712.06663.47 PKR−12.31%4.38%
FCEPLFRIESLANDCAMPINA ENGRO PAKISTAN LTD
55.126 B PKR71.25 PKR−0.92%53.513 K0.2446.161.54 PKR−57.63%0.00%
NATFNATIONAL FOODS LTD
40.835 B PKR173.50 PKR−0.95%11.202 K0.1317.919.69 PKR−22.96%2.28%
PMPKPHILIP MORRIS (PAKISTAN) LTD
37.566 B PKR600.01 PKR−1.64%5411.68142.284.22 PKR−62.35%0.16%
JDWSJ.D.W. SUGAR MILLS LTD
26.997 B PKR470.60 PKR+0.70%3240.543.44136.66 PKR+123.87%8.56%
FFLFAUJI FOODS LTD
24.62 B PKR9.68 PKR−0.92%2.346 M0.1927.780.35 PKR0.00%
SSTYLERSSTYLERS INTERNATIONAL LIMITED
21.525 B PKR50.10 PKR+1.31%1 K0.044.04%
SGFSERVICE GLOBAL FOOTWEAR LIMITED
14.923 B PKR71.10 PKR−1.89%98.837 K0.1511.506.18 PKR+233.70%6.90%
Sức mua mạnh
BATABATA PAKISTAN LTD
12.852 B PKR1709.96 PKR+0.59%150.0912.85133.05 PKR+9.55%7.06%
MUREBMURREE BREWERY LTD
11.478 B PKR409.00 PKR−1.42%17.63 K0.825.4175.60 PKR+105.21%7.35%
TREETTREET CORP LTD
6.27 B PKR16.78 PKR−0.71%1.288 M0.16−1.42 PKR+5.36%0.00%
SMLSHAKARGANJ LTD
4.946 B PKR39.57 PKR+7.50%6.5 K2.77−7.11 PKR−5999.74%0.00%
ADMMARTISTIC DENIM MILLS LTD
4.217 B PKR50.00 PKR−0.40%291 K40.707.516.66 PKR−49.81%6.97%
MSOTMASOOD TEXTILE MILLS LTD
4.154 B PKR61.54 PKR+7.49%5000.221.7435.28 PKR+5.98%0.00%
GLPLGILLETTE PAKISTAN LTD
4.103 B PKR138.38 PKR+7.50%11.32 K4.0581.621.70 PKR−23.43%0.00%
MFFLMITCHELL'S FRUIT FARMS LTD
3.617 B PKR159.50 PKR+0.86%93.446 K0.3234.434.63 PKR0.00%
PREMAAT-TAHUR LTD
3.148 B PKR14.90 PKR+3.47%538.596 K1.029.801.52 PKR−77.47%0.00%
KHTCKHYBER TOBACCO CO LTD
2.178 B PKR310.00 PKR−1.49%4.927 K0.624.8863.54 PKR−74.22%0.32%
CLOVCLOVER PAKISTAN LTD
1.472 B PKR47.00 PKR−0.55%274.487 K0.250.00%
BNLBUNNY'S LTD
1.111 B PKR16.20 PKR−2.59%5.5 K0.02−1.08 PKR−154.65%0.00%
SCLSHIELD CORPORATION LIMITED
983.541 M PKR241.25 PKR−4.34%3001.62−31.54 PKR−245.80%0.00%
SHEZSHEZAN INTERNATIONAL LTD
937.317 M PKR96.00 PKR−1.03%2.322 K0.21−49.73 PKR−643.02%2.06%
BAFSBABA FARID SUGAR MILLS LTD
559.534 M PKR59.21 PKR−1.32%5000.831.7533.78 PKR0.00%
ZILZIL LTD
256.10 PKR−7.49%50.01
INKLINTERNATIONAL KNITWEAR
14.50 PKR−3.97%1 K0.49
METAMETATECH TRADING LIMITED
11.49 PKR−2.30%283.5 K2.42
HAELHALA ENTERPRISES LTD
8.01 PKR−5.76%6 K0.43
PAKLPAK LEATHER CRAFTS LTD
17.40 PKR0.00%1 K0.26
TOMCLTHE ORGANIC MEAT CO LIMITED
33.92 PKR+2.98%3.944 M1.11
QUICEQUICE FOOD INDUSTRIES LTD
4.33 PKR−0.46%161.5 K0.54
LEULLEATHER UP LTD
15.70 PKR+7.46%14.5 K1.14
LPGLLEINER PAK GELATINE LTD
26.01 PKR−2.55%3 K0.46