Năng lượng Mỏ

Các công ty Pakistan tham gia một lĩnh vực: năng lượng mỏ

Những Các công ty Pakistan sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, năng lượng mỏ. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như ATTOCK PETROLEUM LTD và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
OGDCOIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD
576,367 B PKR134,01 PKR−1,99%5,116 M1,092,4454,89 PKR+30,16%6,60%
Sức mua mạnh
MARIMARI PETROLEUM COMPANY LTD
362,128 B PKR2.714,55 PKR+0,57%169,525 K5,635,37505,73 PKR+47,00%5,75%
Mua
PPLPAKISTAN PETROLEUM LTD
319,55 B PKR117,44 PKR−4,02%8,631 M2,372,8241,71 PKR+34,84%4,26%
Sức mua mạnh
POLPAKISTAN OILFIELDS LTD
155,978 B PKR549,50 PKR+0,04%279,546 K1,094,25129,37 PKR−5,56%15,47%
Sức mua mạnh
PSOPAKISTAN STATE OIL CO LTD
78,928 B PKR168,12 PKR−2,24%754,27 K0,535,5630,26 PKR−57,83%4,46%
Sức mua mạnh
APLATTOCK PETROLEUM LTD
52,105 B PKR418,80 PKR+1,07%59,377 K2,983,89107,74 PKR−21,73%5,97%
Sức mua mạnh
ATRLATTOCK REFINERY LTD
37,524 B PKR351,95 PKR−2,57%724,454 K0,541,42248,42 PKR−23,91%4,26%
NRLNATIONAL REFINERY LTD
20,465 B PKR255,92 PKR−3,13%628,029 K1,04−74,56 PKR−865,28%0,00%
PRLPAKISTAN REFINERY LTD
14,874 B PKR23,61 PKR−2,68%4,24 M0,533,267,24 PKR−52,90%0,00%