Tài chính

Các công ty Pakistan tham gia một lĩnh vực: tài chính

Những Các công ty Pakistan sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, tài chính. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như MEEZAN BANK LTD, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như PAK-GULF LEASING COMPANY và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
MEBLMEEZAN BANK LTD
429,131 B PKR239,57 PKR−0,62%1,327 M1,034,5053,18 PKR10,02%
Mua
UBLUNITED BANK LTD
319,682 B PKR261,14 PKR−2,20%2,256 M3,805,6246,48 PKR16,85%
Sức mua mạnh
MCBMCB BANK LTD
271,533 B PKR229,13 PKR−1,68%428,591 K0,653,9458,22 PKR14,40%
Mua
SCBPLSTANDARD CHARTERED BANK (PAKISTAN) LTD
243,213 B PKR62,82 PKR+0,72%36,885 K0,615,4411,54 PKR16,71%
HBLHABIB BANK LIMITED
207,853 B PKR141,70 PKR−4,35%4,105 M0,653,4840,69 PKR8,65%
Mua
ABLALLIED BANK LTD
142,894 B PKR124,79 PKR+0,25%9540,013,1639,49 PKR10,82%
BAHLBANK AL-HABIB LTD
126,458 B PKR113,78 PKR−1,91%129,438 K0,203,5631,97 PKR15,38%
Sức mua mạnh
BAFLBANK ALFALAH LTD
117,879 B PKR66,33 PKR−3,20%1,061 M1,322,9322,63 PKR15,08%
Sức mua mạnh
NBPNATIONAL BANK OF PAKISTAN
105,078 B PKR49,39 PKR−2,91%5,752 M0,422,0424,24 PKR0,00%
Sức mua mạnh
FABLFAYSAL BANK LTD
77,858 B PKR51,30 PKR−3,99%3,99 M0,653,3115,52 PKR9,75%
HMBHABIB METROPOLITAN BANK LTD
76,492 B PKR73,00 PKR−0,19%425,552 K1,083,0923,63 PKR17,81%
Sức mua mạnh
AKBLASKARI BANK LTD
40,363 B PKR27,85 PKR−0,92%2,282 M0,341,9714,14 PKR8,98%
Sức mua mạnh
BIPLBANKISLAMI PAKISTAN LTD
25,999 B PKR23,45 PKR−1,64%1,348 M0,622,1610,85 PKR11,73%
JSBLJS BANK LTD
21,368 B PKR10,42 PKR−7,13%874,255 K0,961,467,14 PKR0,00%
EFULEFU LIFE ASSURANCE LTD
18,348 B PKR174,74 PKR−0,94%4,037 K4,158,58%
EFUGE.F.U. GENERAL INSURANCE LTD
18,112 B PKR90,56 PKR+5,30%4,381 M1.166,624,7619,02 PKR+861,99%11,04%
IGIHLIGI HOLDINGS LTD
18,077 B PKR126,74 PKR−0,22%8,807 K0,254,6227,42 PKR+64,72%7,89%
BOPBANK OF PUNJAB
17,601 B PKR5,38 PKR−2,71%3,86 M0,191,523,54 PKR18,59%
JSCLJAHANGIR SIDDIQUI & CO. LTD
16,395 B PKR17,90 PKR−1,49%87,009 K0,271,909,40 PKR+264,77%3,35%
BOKBANK OF KHYBER
14,73 B PKR12,72 PKR−0,24%16,898 K0,774,442,86 PKR11,23%
SNBLSONERI BANK LTD
14,409 B PKR13,07 PKR−2,46%977,024 K0,402,275,76 PKR22,95%
BMLBANK MAKRAMAH LIMITED.
14,039 B PKR2,12 PKR−7,42%1,007 M0,50−0,82 PKR0,00%
AICLADAMJEE INSURANCE CO LTD
13,227 B PKR37,79 PKR+0,24%3,434 M1,954,199,03 PKR+40,76%7,94%
Sức mua mạnh
JLICLJUBILEE LIFE INSURANCE COMPANY LTD
13,113 B PKR130,67 PKR+0,52%2,052 K0,375,5823,42 PKR+11,93%9,95%
PSXPAKISTAN STOCK EXCHANGE LTD
12,423 B PKR15,50 PKR−2,64%2,141 M0,4515,441,00 PKR+261,86%0,00%
SBLSAMBA BANK LTD
11,796 B PKR11,70 PKR+0,52%2,052 K0,018,981,30 PKR0,00%
ALIFEADAMJEE LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED
10,32 B PKR41,28 PKR+0,73%2,022 K0,049,544,33 PKR+92,90%4,84%
PAKRIPAKISTAN REINSURANCE CO
10,035 B PKR11,15 PKR−2,87%551,752 K0,243,003,72 PKR+19,98%8,97%
EWICEAST WEST INSURANCE CO LTD
9,81 B PKR48,50 PKR−3,00%1 K0,6613,023,73 PKR+37,45%0,00%
AKDSLAKD SECURITIES LIMITED
9,695 B PKR17,38 PKR−5,44%1,356 M0,2214,121,23 PKR0,00%
JGICLJUBILEE GENERAL INSURANCE CO LTD
8,809 B PKR44,38 PKR−6,29%45,813 K1,342,7915,93 PKR+57,20%11,27%
SILKSILKBANK LTD
8,264 B PKR0,91 PKR−4,21%1,804 M0,470,00%
ATILATLAS INSURANCE LTD
6,163 B PKR41,25 PKR+0,61%28,237 K5,435,577,40 PKR+45,89%7,27%
AMBLAPNA MICROFINANCE BANK LTD
5,56 B PKR12,96 PKR0,00%2340,13−8,38 PKR0,00%
OLPLOLP FINANCIAL SERVICES PAKISTAN LIMITED.
4,91 B PKR27,99 PKR−0,04%17 K0,583,587,83 PKR+27,89%14,29%
TPLPTPL PROPERTIES LTD
4,792 B PKR8,54 PKR−2,51%757,405 K0,58−4,43 PKR−147,37%23,42%
UNICUNITED INSURANCE CO OF PAKISTAN LTD
4,463 B PKR12,87 PKR−2,72%62,923 K2,504,293,00 PKR−2,43%27,20%
JSGCLJS GLOBAL CAPITAL LTD
4,158 B PKR151,31 PKR−8,30%4030,9619,477,77 PKR+146,06%0,00%
AHLARIF HABIB LTD
3,903 B PKR59,73 PKR−2,34%72,125 K0,262,2127,01 PKR4,19%
MCBIMMCB INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
3,062 B PKR42,53 PKR+4,47%4,559 K0,293,8011,18 PKR+242,14%21,16%
IGILIGI LIFE INSURANCE LTD
2,308 B PKR13,53 PKR+2,73%28,601 K3,2914,150,96 PKR+165,78%0,00%
TPLITPL INSURANCE LTD
2,184 B PKR11,01 PKR−2,65%21,932 K0,172,025,46 PKR+504,75%27,25%
GRRGLOBE RESIDENCY REIT
2,002 B PKR14,30 PKR+3,62%4,225 K0,6626,100,55 PKR20,98%
FHAMFIRST HABIB MODARABA
1,885 B PKR17,01 PKR−1,39%7,362 K0,292,456,93 PKR+37,34%11,76%
CYANCYAN LTD
1,572 B PKR25,54 PKR−1,16%14,419 K0,925,444,69 PKR15,66%
CENICENTURY INSURANCE CO LTD
1,386 B PKR25,06 PKR−0,95%5240,042,639,52 PKR+52,82%17,96%
FNELFIRST NATIONAL EQUITIES LTD
986,287 M PKR3,69 PKR−1,07%116,668 K0,32−0,29 PKR−262,60%0,00%
JSILJS INVESTMENTS LTD
966,149 M PKR15,64 PKR+4,20%1,012 K0,142,496,27 PKR0,00%
FFCELFIRST CAPITAL EQUITIES LTD (DEFAULTER)
961,081 M PKR6,80 PKR0,00%110,01−0,01 PKR+96,15%0,00%
PACEPACE (PAKISTAN) LTD
844,996 M PKR3,03 PKR−1,30%560,879 K0,605,010,61 PKR0,00%
OLPMOLP MODARABA
656,246 M PKR14,46 PKR+3,29%15,924 K0,944,003,62 PKR+37,40%13,83%
EFGHEFG HERMES PAKISTAN LTD
578,452 M PKR28,90 PKR+3,36%26,713 K0,21−3,96 PKR+32,13%0,00%
AKDHLAKD HOSPITALITY LIMITED
401,765 M PKR160,24 PKR−7,43%6,058 K0,37−0,95 PKR−29,08%0,00%
FCSCFIRST CAPITAL SECURITIES CORPORATION LTD
392,597 M PKR1,24 PKR−4,62%17,244 K0,09−0,96 PKR−584,98%0,00%
FDPLFIRST DAWOOD PROPERTIES LIMITED
356,136 M PKR2,40 PKR−2,44%75,864 K0,2127,300,09 PKR0,00%
PINLPREMIER INSURANCE CO OF PAKISTAN LTD
331,201 M PKR6,55 PKR+8,26%1 K0,0317,690,37 PKR0,00%
FIBLMFIRST IBL MODARABA
65,063 M PKR3,00 PKR−9,09%5 K0,513,890,77 PKR+333,90%0,00%
FPJMFIRST PUNJAB MODARABA SERVICES PVT LTD
64,978 M PKR1,91 PKR−4,50%18,34 K0,04−3,22 PKR−46,94%0,00%
FECMFIRST ELITE CAPITAL MODARABA
6,26 PKR−5,15%4,701 K0,16
LLSEFSLLSE FINANCIAL SERVICES LIMITED
4,25 PKR+0,47%7,854 K0,02
TSBLTRUST SECURITIES & BROKERAGE LTD
9,57 PKR0,00%20,02
FANMFIRST AL-NOOR MODARABA
3,25 PKR−4,41%3,75 K0,29
SHNISHAHEEN INSURANCE CO. LTD
4,39 PKR−2,44%8030,12
ARPAKARPAK INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD
52,54 PKR+6,79%2,363 K1,83
SINDMSINDH MODARABA
10,75 PKR−4,87%5100,29
BBRRGB.R.R. GUARDIAN LIMITED
16,25 PKR+7,40%5770,01
ICIBLINVEST CAPITAL INVESTMENT BANK LIMITED
1,38 PKR−2,82%234,995 K1,64
BFMODB.F. MODARABA
7,00 PKR+1,60%25,145 K1,26
ESBLESCORTS INVESTMENT BANK LTD
3,80 PKR+1,33%1,111 K0,10
AGICASKARI GENERAL INSURANCE CO. LTD
19,24 PKR−1,74%48,311 K2,36
ASICASIA INSURANCE CO LTD
12,00 PKR−9,43%900,07
GRYLGRAYS LEASING LTD
5,95 PKR−5,56%3,71 K0,08
FPRMFIRST PARAMOUNT MODARABA
8,00 PKR0,00%2,5 K0,22
HCLHALLMARK COMPANY LTD
383,62 PKR0,00%720,12
ALACASKARI LIFE ASSURANCE CO LTD
4,98 PKR0,00%5350,07
UCAPMUNICAP MODARABA
2,43 PKR−6,54%13,696 K0,03
PGLCPAK-GULF LEASING COMPANY
9,87 PKR+9,06%1,911 K0,12
SLLSME LEASING LTD
2,69 PKR0,00%110,00
PMIFIRST PRUDENTIAL MODARABA
3,26 PKR−1,21%2,816 M0,82
FCIBLFIRST CREDIT & INVESTMENT BANK LTD
7,70 PKR0,00%50,00
NEXTNEXT CAPITAL LTD
4,77 PKR−5,36%4,205 K0,36
CSILCRESCENT STAR INSURANCE LTD
2,71 PKR−2,17%747,837 K0,40
HICLHABIB INSURANCE CO LTD
7,11 PKR0,00%1010,02
LLSEVLLSE VENTURES LIMITED
5,78 PKR−0,34%48,002 K0,42
FFLMFIRST FIDELITY LEASING MODARABA
2,21 PKR−2,64%5000,08
FTSMFIRST TRI-STAR MODARABA
19,01 PKR−2,81%5180,21
CASHCALCORP LIMITED
25,00 PKR+8,60%52,391 K9,36
UVICUNIVERSAL INSURANCE CO LTD
7,37 PKR−7,53%19,005 K0,16
SIBLSECURITY INVESTMENT BANK LTD
4,80 PKR−4,57%3,389 K0,93
RICLRELIANCE INSURANCE CO LTD
9,10 PKR0,00%4010,15
PKGIPAKISTAN GENERAL INSURANCE CO LTD
8,00 PKR0,00%450,00
786786 INVESTMENTS LTD
5,30 PKR0,00%5,534 K1,04
DELDAWOOD EQUITIES LIMITED
5,30 PKR+1,92%29,012 K1,05
TRSMTRUST MODARABA
2,50 PKR−3,85%21,799 K0,26
PILPICIC INSURANCE LIMITED
1,70 PKR−3,95%74,922 K0,17
FEMFIRST EQUITY MODARABA
2,64 PKR−1,12%11,221 K0,15
ORMORIENT RENTAL MODARABA
6,99 PKR0,00%150,00
PIMPOPULAR ISLAMIC MODARABA
9,80 PKR0,00%1000,03