Công ty dịch vụ công cộng

Các công ty Pakistan tham gia một lĩnh vực: công ty dịch vụ công cộng

Những Các công ty Pakistan sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, công ty dịch vụ công cộng. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như HUB POWER CO LTD, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như SUI NORTHERN GAS PIPELINES LTD và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
HUBCHUB POWER CO LTD
201,682 B PKR155,48 PKR−4,37%16,721 M2,272,7556,63 PKR+80,67%11,26%
Sức mua mạnh
KELK-ELECTRIC LTD
125,097 B PKR4,53 PKR−4,63%16,764 M0,740,00%
SNGPSUI NORTHERN GAS PIPELINES LTD
45,213 B PKR71,29 PKR+3,63%17,002 M6,695,61%
PKGPPAKGEN POWER LTD
31,218 B PKR83,90 PKR−5,19%16,972 K0,675,1916,18 PKR+54,44%20,26%
Sức mua mạnh
KAPCOKOT ADDU POWER CO LTD
29,532 B PKR33,55 PKR−1,29%598,468 K0,758,064,16 PKR−33,85%28,32%
Sức mua mạnh
AHCLARIF HABIB CORPORATION LTD
20,904 B PKR51,44 PKR−2,24%27,592 K1,182,7118,96 PKR+446,29%0,00%
NPLNISHAT POWER LTD
13,654 B PKR38,56 PKR−2,31%622,826 K1,932,6914,33 PKR+49,41%19,45%
Sức mua mạnh
NCPLNISHAT CHUNIAN POWER LTD
10,888 B PKR29,64 PKR−1,82%746,454 K0,472,1513,81 PKR+115,90%0,00%
Sức mua mạnh
LPLLALPIR POWER LTD
9,496 B PKR25,00 PKR−2,00%968,647 K1,341,9013,17 PKR+86,46%68,00%
EPQLENGRO POWERGEN QADIRPUR LTD
8,956 B PKR27,70 PKR−0,75%198,745 K1,263,378,21 PKR+51,12%18,08%
Theo dõi
ALTNALTERN ENERGY LTD
8,499 B PKR23,39 PKR−1,60%11,761 K0,332,459,54 PKR+4,11%53,23%
SSGCSUI SOUTHERN GAS CO LTD
8,439 B PKR9,58 PKR+0,74%4,643 M8,620,00%
SPWLSAIF POWER LTD
7,343 B PKR19,00 PKR−1,09%235,291 K1,1411,011,73 PKR−65,03%22,58%
Sức mua mạnh
KOHEKOHINOOR ENERGY LIMITED
6,911 B PKR40,78 PKR−0,49%32,113 K0,614,379,33 PKR−0,82%35,56%
Theo dõi
TSPLTRI-STAR POWER CO LTD
120,75 M PKR8,05 PKR−5,29%46,301 K1,39−0,44 PKR−677,78%0,00%
KOHPKOHINOOR POWER CO LTD
68,796 M PKR5,46 PKR−0,91%112,848 K0,31102,630,05 PKR0,00%
SELSITARA ENERGY LTD
10,90 PKR0,00%900,04
SGPLS G POWER LTD
9,57 PKR−9,46%255,605 K1,31
BPLBURSHANE LPG (PAKISTAN) LTD
24,57 PKR−8,05%25,528 K0,58
GGEMMELMUGHAL ENERGY LIMITED
22,73 PKR0,00%10,00