Ngân hàng / Môi giới đầu tư (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
440.916M
Giá trị vốn hóa thị trường
8.200K
Khối lượng
−0.41%
Thay đổi
−3.97%
Hiệu suất Tháng
−2.42%
Hiệu suất Năm
−11.03%
Hiệu suất YTD
           
GBVLAC1 GRUPO BVL SAA
2.42-0.41%-0.01Bán8.200K19844.00440.916M22.880.11
Tải thêm