Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Peru

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
343.512B0.476.78%14311
699.591B0.48-3.49%32122
3209.836B0.007.21%2612
946.673B2.18-4.61%2.764K511
795.947B0.00-3.11%28622
12150.595B0.762.30%6135
1408.567B3.96-6.08%5011
7867.240B1.65-2.79%2.643K818
3018.458B2.61-3.64%57823
1.003B0.008.49%4.871K11
%16
441.135B4.43-3.46%21.657K428
2.933B40.1611.79%38.748K310
6.444B13.331.54%171.781K22
4341.314B0.01-0.66%2222
23114.446B0.40-0.22%7939
246.810B1.19-0.03%34233
18.145B3.71-2.01%43.423K15
Tải thêm