Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Peru

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

Khu vực
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại1.955T PEN0.69%−0.93%13912
Truyền thông1.055T PEN7.04%−1.57%69834
Khách hàng Lâu năm2.795T PEN0.07%3.93%23712
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.637T PEN2.57%−0.42%106610
Dịch vụ Khách hàng659.504B PEN0.07%−0.49%7133
Dịch vụ Phân phối2.081B PEN12.09%−1.82%99.804K11
Công nghệ Điện tử15.336T PEN0.52%0.02%13536
Tài chính6.04T PEN1.79%−0.23%1.531K716
Công nghệ Sức khỏe1.542T PEN2.33%−1.88%20922
Dịch vụ Công nghiệp598.49M PEN6.00%16.798K11
Hỗn hợp16
Khoáng sản phi năng lượng490.291B PEN3.28%2.13%16.332K425
Công nghiệp Chế biến2.289B PEN29.23%−0.92%4.372K16
Sản xuất Chế tạo3.267B PEN0.00%2.94%25.6K11
Bán Lẻ4.682T PEN0.25%−2.14%1.781K33
Dịch vụ Công nghệ25.259T PEN0.38%−0.45%7148
Vận chuyển243.565B PEN1.91%0.56%34633
Công ty dịch vụ công cộng579.193B PEN2.55%−3.72%1.429K18