Chứng khoán Peru bao gồm lĩnh vực sản xuất chế tạo

Xem những ngành nào tạo nên lĩnh vực sản xuất chế tạo. Chúng tôi đã tập hợp các ngành vào một danh sách và trang bị số liệu thống kê cơ bản để giúp bạn tìm thấy các ngành có nhiều cổ phiếu nhất hoặc những ngành có hiệu quả hoạt động tốt nhất — tất cả để khám phá điểm khởi đầu tốt hơn cho nghiên cứu của bạn.
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Cổ phiếu
Máy móc Công nghiệp659.886 B PEN0.75%+1.14%262
Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp652.443 B PEN1.46%+3.37%151
Sản xuất hỗn hợp162.235 M PEN−9.30%4.999 K1
Sản phẩm Điện21.093 M PEN+3.33%21.09 K1